AKTUALNOŚCI 2019


W PODZIĘKOWANIU  ZA STRAŻACKI TRUD


Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim druhom i ich rodzinom składamy życzenia wszelkiej pomyślności. Druhom życzymy dobrego zdrowia, bezpiecznej służby, skutecznych interwencji i szczęśliwego zakończenia każdej akcji. Niech święty Florian ma zawsze Was w swojej opiece.  


WIELKANOC 2019

WIOSNA 2019 ZAWITAŁA NA KUJAWACH
ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET


Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom..
Życzymy abyście odnalazły: w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Wam osobach siłę i piękno  stworzenia, w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, a w sobie miłość...


WYPRAWA MIESZKAŃCÓW WITOWA I OKOLIC DO ZIEMI ŚWIĘTEJPARAFIA WITOWO W LICZBACH

PODATKI I OPŁATY 2019 W GMINIE BYTOŃ
INFORMACJE OGÓLNE


POŁOŻENIE

Witowo-wieś rolnicza, położona jest w Polsce centralnej(zobacz na mapie), w  województwie kujawsko-pomorskim, [Obszar historycznej Ziemi Kujawskiej(Kujawy Wschodnie), stanowiącej kolebkę polskiej państwowości] w  powiecie radziejowskim gminie Bytoń .Od strony północnej Witowo graniczy z miejscowościami ; Pścinno, PścininekPłowce, od południowej z miejscowością Wandynowo, od zachodniej z miejscowością Faliszewo, a od strony wschodniej z miejscowościami Samszyce, Powałkowice (Gmina Osięciny). Przez wieś przebiega droga  wojewódzka  nr. 267  łącząca Inowrocław i Włocławek (poprzez  gminy Bytoń i Osięciny.) oraz droga powiatowa łącząca Witowo  z historycznną miejscowością Płowce, położoną przy drodze krajowej nr. 62 .


ŚRODOWISKO

Środowisko przyrodnicze na obszarze Witowa w Gminie Bytoń, powiat Radziejowski jest zróżnicowane, co wynika z faktu, że rzeźba terenu została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego. Występują tu w większości tereny równinne,użytkowane jako pola uprawne ,jak i lekko faliste obszary polodowcowe moreny dennej. Obszary faliste rozmieszczone są południkowo, dolina Kanału Głuszyńskiego z przyległymi pastwiskami oraz pagórki kemowe zwane Góry Witowskie (najwyższy punkt to 116,6m n.p.m. )rozciągające się na południe po wieś Wandynowo.


KLIMAT

Klimat na obszarze Witowa na Kujawach,jest typowym dla centralnej Polski - ma wyraźnie zaznaczone cechy przejściowe pomiędzy oddziaływaniem wpływów oceanicznych z zachodu i kontynentalnych ze wschodu. Witowo położone jest w rejonie zagrożonym deficytem wody,gdyż charakteryzuje się najmniejszymi w Polsce rocznymi opadami atmosferycznymi (około 500 mm). Suma opadów od kwietnia do sierpnia wynosi tu mniej niż 250 mm. Wiatry w tym rejonie mają przeważnie kierunek z sektora zachodniego i południowo – zachodniego. Średnia roczna temperatura wynosi 7,8 0C, natomiast średnia roczna temperatura dla miesięcy najcieplejszych i najzimniejszych wynosi odpowiednio 18,2 stopnia C dla lipca i 2,7 stopnia C dla lutego.


ROLNICTWO I GOSPODARKA

Podstawowym żródłem utrzymania mieszkańców sołectwa Witowo jest działalność rolnicza, ponadto drobne usługi i handel.
Średnio statystyczne gospodarstwo rolne to obszar powyżej 18,0 ha gruntów ornych. Na obszarze Witowa dominują gleby z utworami gliniastymi klasy od RII - RIV. Są to gleby płowe i brunatne. Do podstawowych upraw należą ; uprawa rzepaku, pszenicy, jęczmienia, buraka cukrowego, ziemniaków oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.
Młodzi rolnicy dostosowując się do zapotrzebowania rynku oraz mając na względzie większą opłacalność uprawiają; kukurydzę, cebulę, majeranek, buraczki ćwikłowe, kminek oraz rośliny lecznicze.Większość gospodarstw posiada nowoczesny sprzęt oraz maszyny rolnicze do uprawy pól i zbioru płodów rolnych.Zagrody i zabudowania gospodarskie zadbane, sukcesywnie unowocześniane m.innymi z dotacji unijnych.


KULTURA I SPORT

Życie kulturalne mieszkańców Witowa,od najdawniejszych lat skupione jest wokół takich palcówek jak; Szkoła Podstawowa w Witowie a obecnie Publiczne Gimnazjum w Witowie, które jawiły się jako placówki nie tylko edukacyjne, ale jako placówki podejmujące szereg inicjatyw ożywiających życie kulturalne i sportowe mieszkańców wsi, Gminnej Bilioteki Publicznej w Bytoniu Filia w Witowie ,Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie oraz miejscowej Parafi Rzymsko-Katolickiej.

Wiosną 2002 roku oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum w Witowie .W sezonie 2004/2005 drużyna gimnazjalna sięga wreszcie po upragniony tytuł Mistrza Powiatu w Gimnazjadzie oraz uczestniczy w wielu turniejach na terenie powiatu zajmując miejsca od trzeciego do pierwszego. W tej drużynie grały wtedy: Karolina i Monika Bandyszewskie, Sylwia Patyk, Ilona Kicińska, Magdalena Grzegorzewska, Aleksandra Chmielewska i Sylwia Smuk. (zobacz; Witowskie Siatkarki)


SAMORZĄD

Społeczność sołectwa Witowo, zawsze aktywnie korzystała i korzysta z praw wyborczych, oraz realizuję idee samorządowe lokalnej społeczności. Mieszkańcy Witowa są tymi, którzy przechowują, utrwalają i przekazują z pokolenia na pokolenie narodowe wartości, znaki polskiej tradycji i kultury oraz samorządności. W ostatnich wyborach samorządowych jesienią 2018 roku, Sołectwo Witowo stanowiło Okręg nr 11, w Gminie Bytoń, powiatu Radziejowskiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W okręgu wyborczym nr. 11 frekwencja wyborcza mieszkańców, była najwyższą z okręgów wyborczych w Gminie Bytoń.

W wyniku wyborów samorządowych 21 pażdziernika 2018 roku na kadencję 2018- 2023 przedstawicielami naszej społeczności lokalnej wybrani zostali;
- do Rady Powiatu Radziejowskiego - jako Radny Pan Kapeliński Piotr ,

- do władz w naszej Gminie Bytoń - jako Radni Panowie:
Gościniak Marek Mirosław,
Witkowski Piotra Paweł,

oraz Pan Ruciński Artur -
Wójtem Gminy Bytoń.


Wybranym gratulujemy oraz oczekujemy realizacji programów wyborczych.

RADNI

WÓJT GMINY BYTOŃ


INNI PRZEDSTAWICIE 

Społeczność Witowa reprezentują poza Radnym Powiatu Radziejowskiego oraz Radnymi Gminy Bytoń w wyniku; wyborów, powołania, mianowania, profesji następujące osoby:

Sołtys Sołectwa Witowo - Bożena Kurant,
Proboszcz
Parafii Witowo - Andrzej Aniszczyk,
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej -
Krzysztof Mańkowski,