AKTUALNOŚCI 2020


Dzień WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Dzień ZMARŁYCH
- wspomnienia z minionego 10-lecia


Wszyscy co ujrzeli to słońce"co wszystkim nam świeci" tak naprawdę całe życie "zdążają do Domu Ojca"
Tę oczywistą prawdę uświadamiamy sobie bardziej w tych jesiennych dniach ,kiedy "wszystkie drogi prowadzą" na rodzinne cmentarze.
Z różańcowymi zdrowaśkami pódżmy na  nasze cmentarze dołączając do nich "wieczny odpoczynek " za tych już odeszli do Domu Ojca.

1 listopada- Uroczystość Wszystkich Świętych, przypomina nam wiernym o powołaniu do świętości, bo wszyscy jesteśmy zaproszeni do Domu Ojca.
2 listopada -Dzień Zaduszny, jest świętem nadziei dla tych co chcą być świętymi, z ufnością w Boże Miłosierdzie polecają się naszym modlitwom,na te modlitwy oczkują,i...mają do nich prawo.Niech nie czekają daremnie,
Ich zbawienie jest w naszych modlitwach

"Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie"[...]"A na moim cmentarzu rosną klony

i pełno liści już teraz na grobach
właśnie taki od tych liści wesoły
bardzo mi się mój cmentarz podoba.

Miedzy groby gdy wejdę do swoich
jakbym w domu i lat też ubywa
znów spotykam znajomych mi ludzi
oni żyją, czy ja już nieżywa?

Bo tu sąsiad, tam babcia, tam dziecko
które jeszcze niedawno biegało
idę patrzę na prawo, na lewo
pełno ludzi, a grobów tak mało

Ja ich wskrzeszam moim wspomnieniem
i do życia ich budzę od nowa
cóż że tylko przeszłości są cieniem
 pamięć po nich została i słowa
 na kamieniach wyryte i krzyże
 aby Boży Syn w dniu zmartwychwstania
mógł być przy nich w ten czas jak najbliżej"[...]
DOŻYNKI PARAFIALNE  - WSPOMNIENIA MINIONEGO 10-LECIA


Szanując tradycje i zwyczaje wsi kujawskiej po żniwach cieszymy się Czasem Dożynkowym. Dożynkowe dziękczynienie czynimy każdego roku w ostatnią niedzielę sierpnia . Przynosimy do naszej świątyni parafialnej w Witowie to co urodziła ziemia, co zebraliśmy z naszych pól: chleby, zboże, owoce warzywa – dary ziemi i w podzięce za plony Bogu modły dziś wznosimy”. Tak wyrażamy naszą radość i nasze dziękczynienie. Świadomi, że „od małej myszki, aż do cesarza wszyscy żyją z gospodarza” szerokim gestem gościnności dzielimy ten bochen chleba pamiętając, że „w nim spracowana ręka rolnika ze szczodrą ręką Boga się spotyka”. Po mszy św. dożynkowy korowód przy muzyce i śpiewie zespołów przechodzi na parking przykościelny, gdzie dożynkowa radość trwa do zachodu słońca. Tak było w minionych latach i miejmy nadzieję, że tak będzie w następnych, kiedy przeminie trudny czas tegorocznej Pandemii...OŚWIADCZENIE PROBOSZCZA PARAFII WITOWO


Z pewnością dotarły informacje część prawdziwe, część plotki o sytuacji pandemicznej w powiecie Radziejowskim, a co za tym idzie i w Witowie, Gmina Bytoń. Osoba zakażona była na mszy św. w kościele parafialnym Witowie 06 sierpnia 2020 roku, z która miał mieć kontakt Proboszcz Parafii Witowo. Wobec powyższego zastosowano wobec proboszcza kwarantannę.

By to potwierdzić lub wykluczyć , ks. Proboszcz poddał się badaniu. Po uzyskaniu Ujemnego – korzystnego wyniku, odwołano kwarantannę i wszystko wróciło do stanu normalnego.
Kwarantanna trwała od minionej niedzieli g. 16.00 do minionego piątku do g. 8.00.

W tej sytuacji ks. Proboszcz Andrzej Aniszczyk uznał ,że należy podać do publicznej wiadomości Oświadczenie i Wynik badania ,które zostały umieszczone na stronie parafialnej; www.parafia.witowo.pl

Niech wszyscy czytają i pojmą, że wielu opowiadało plotki i wiadomości nieprawdziwe .
Akcja ŻNIWA 2020 w WTOWIE rozpoczęta.


Akcja ŻNIWA 2020 w WITOWIE rozpoczęta.
Nadzór z wysokości sprawują, urodzone w tym roku młode bociany. Pogoda ZMIENNĄ JEST ,stąd każdy chwila -w trosce o suchy złoty kłos- na wagę złota.

NASZYM KUJAWSKIM ROLNIKOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH I UDANYCH ŻNIW 2020.

prev next


NASZE GOSPODYNIE AKTYWNIE DZIAŁAJĄ


"Urodziny Papieża w moim domu."- pod tym hasłem Urząd Marszałkowski  Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęcał mieszkańców Kujaw do udziału w konkursie związanym z obchodami 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II - patrona województwa kujawsko-pomorskiego. Dla przypomnienia tej szczególnej atmosfery z tamtych lat, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu (6 i 7 czerwca 1991 roku do Włocławka, 7 czerwca 1999 roku do Bydgoszczy i Torunia) mieszkańcy województwa udekorowali flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami okna budynków, domy, podwórka, ogrody,osiedla i ulice. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich- Witowo podjęły decyzję o udziale w tym konkursie.
Efekt wspólnej pracy wygląda następująco - zobacz więcej


INICJATYWA WSPARCIA SŁUŻBY ZDROWIA
w walce z koronawirusem.
Jesteśmy RAZEM z Wami już 10 LAT.


Dziś wspominamy Święta Wielkanocne, w naszej Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Witowie( www.parafia.witowo.pl), stąd prezentujemy dla Was dwa FOTOKOLAŻE z minionych 10 lat.

Bądźcie z nami online!ŚWIĘTA WIELKANOCNE 2020 

KORONAWIRUS !


Jesteśmy RAZEM z Wami już 10 LAT.


  Ziemia kujawska równinna, kolebka rodu Piasta,
         żyzna, bogata, nizinna, jak piękne twe wsie ... i miasta.
         Uśmiechem ludzie witają dzień i słońce, pracowici, syci, gospodarni
         i tak bym cię chwalił bez końca Ziemio Kujawska"  

Wspaniałe Witowianki, Witowiacy i Goście!
Witowo.PL jest z Wami już 10 lat.Nasze informacje,fotorelacje,są o Was i dla Was.

W okresie minionych 10 lat na naszym portalu gościło ponad 1.9 mln internautów, co potwierdzają przedstawione statystyki. Wielu z nich to  nasi ziomkowie przebywający na obczyźnie, dla których nasze relacje z Witowa i okolic przynoszą wiele radości.

Od dziś,cyklicznie,co miesiąc wspominać będziemy ...tamte lata co minęły.
Bądźcie z nami online!
PORTAL WITOWO.PL W LATACH 2010 - 2016


PORTAL PARAFIA.WITOWO.PL W LATACH 2010-2016GOŚCIE NASZEGO PORTALU W STATYSTYCEJAK ZMIENIŁO SIĘ WITOWO W OKRESIE 10 LAT?


CO ZAPAMIĘTALIŚMY Z MINIONYCH LAT ?


FOTOKOLAŻE Z 2019
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2020 R UCHWALONE PRZEZ RADĘ GMINY BYTOŃ


[] PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2020 R

[] PODATEK LEŚNY, ROLNY W 2020 R

[] OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE I POJEMNIKI W 2020R

[] PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI 2020R

[] OPŁATA TARGOWA


REMIZA OSP ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - JAK NOWARozbudowa i modernizacja oraz doposażenie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie poprzez realizację zadania gminnego pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Witowo poprzez zmianę konstrukcji dachu i dobudowę kotłowni"- dobiegła końca .

Zadanie, którego koszt oszacowano na ponad 200.000 złotych realizowane było w dwóch etapach.

Pierwszy etap zadania obejmował m.innymi: wykonanie robót ziemnych, ław i fundamentów, izolacji ławy fundamentowej, fundamentów, izolacji ścian fundamentowych, podłoża i posadzki, ściany i wieńca, konstrukcji dachu, pokrycia dachu, prac z zakresu stolarki okiennej i drzwiowe.

W ramach drugiego etapu: ocieplono budynek i wykonano jego elewację, Położone zostały tynki i okładziny, zamontowano sufit podwieszany oraz zainstalowano centralne ogrzewanie. Zakupiono także wyposażenie dla  świetlicy tj. stoły i krzesła.

Realizacja drugiego etapu inwestycji oznacza jej zakończenie.

Druhom OSP w Witowie jako gospodarzom obiektu oraz naszym paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które mogą teraz w przyzwoitych warunkach organizować  szkolenia oraz pokazy kulinarne, życzymy udanych imprez kulturalno-rekreacyjnych dla społeczność lokalnej.W PRZEDEDNIU WYBORÓW 2019 MOJA DROGA ASFALTOWA...W przededniu jesiennych Wyborów do Sejmu i Senatu 2019...na odcinku drogi powiatowej nr 2825C Witowo - Powałkowice...od drogi wojewódzkiej nr 267 do Cmentarza Parafialnego  Witowie, w ramach zadania "Remont drogi powiatowej 2825C Witowo - Witowo Cmentarz" finansowanego z budżetu Powiatu Radziejowskiego przy wsparciu Gminy Bytoń...na szybko...położony został nowy dywanik asfaltowy...ale!. Czy robota jest OK ...i będzie bezpieczniej zobaczymy ... stan na dziś - widać na zdjęciach. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku, miał być zbudowany również chodnik i ścieżka rowerowa. Tak to konieczne...aby bezpiecznie... dzieci mogły chodzić lub jeżdzić rowerami do szkoły a mieszkańcy okolic na zakupy...aby kondukt pogrzebowy bezpiecznie przechodził od kościoła na cmentarz. Dlaczego tego nie zrobiono przed położeniem na tej drodze nowej warstwy asfaltu ?. Prawdopodobnie...PGW Wody Polskie...odpowiedzialne za Kanał Głuszyński...który przecina ta droga..."olały"...inicjatorów i inwestora modernizacji drogi. Niewielki pomost na linii chodnika i ścieżki rowerowej...jak to zrobiono w innych miejscach...rozwiązałby problem. Niestety...na zdjęciach widać...jak jest bezpiecznie na drodze przy kanale...jak solidne i wysokie są barierki...zwłaszcza po podniesieniu nawierzchni drogi... gdzie pieszy może uciekać- zwłaszcza po zmroku, jak mijają się dwa samochody...

Zobaczymy jak...drogowcy, którzy dziś położyli na tym odcinku drogi nowy asfaltowy dywanik...dokończą  swoje dzieło....jakie będzie pobocze... jak oznakują drogę dla pieszych...itd.?

KIEROWCOM ŻYCZYMY  BEZPIECZNEJ  JAZDY  A PIESZYM BEZPIECZNYCH SPACERÓW  NA  CMENTARZ.
JESIENNE PRACE POLOWE NA KUJAWSKIEJ ZIEMI


Połowa pażdziernika...to czas na przygotowanie roli, zasiewy ozime oraz zbiory kukurydzy, ziemniaków, buraków. W Witowie na Ziemi Kujawskiej...praca wre.

Prace polowe w październiku, mają również na celu odpowiednie przygotowanie upraw do nadchodzącej zimy. Nasi rolnicy zgodnie twierdzą, że jesień i wiosna to pory roku, które są najbardziej pracochłonne. Jesień na wsi ...to również niepowtarzalne kolory..uroki przyrody...przed zimowym snem. Naszym witowskiem rolnikom życzymy...bezpiecznej pracy i udanych zbiorów i jesiennych zasiewów.DOŻYNKI PARAFIALNE 2019Nasze dziękczynienie wyrażamy wobec Boga na niebie i ludzi na ziemi. Dziękczynieniem jest Eucharystia rozpoczynająca Dożynkowe Święto. Przyniesione plony ziemi poświęcone i pobłogosławione modlitwą kapłana, złożone przed ołtarzem w świątyni, są symbolem rolniczego trudu i znakiem Bożej Opatrzności. Podzielenie się nimi świadczy o naszej życzliwości i gościnności wobec bliźnich. Tak też czyniliśmy w Witowie w radosne dożynkowe dziękczynienie w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. Dzieląc się dożynkowymi darami, życzyliśmy sobie, by nikomu nie zabrakło chleba, a kosztując wiejskich przysmaków cieszyliśmy się i bawiliśmy do wieczora. Chrześcijańskim „ Bóg zapłać” dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie naszego „rolniczego święta”.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA REMIZY OSP W WITOWIE  Budynek w którym mieści się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie wybudowany został w 1981 roku, a rozbudowano go w końcu lat 90 XX wieku. Budynek zlokalizowany jest w centrum Witowa na siedmio arowej działce, którą zakupiono  w 1950 roku. Wówczas własnym staraniem i kosztem druhów strażaków wybudowany został garaż na sprzęt strażacki z biurem.
  W obecnym budynku, którego powierzchnia to niespełna 340 m2 znajduje się świetlica , garaż na bojowy wóz strażacki Mercedes 1124. /notabene pozyskany w tym roku/ oraz zaplecze socjalne. Tak ważny budynek użyteczności społecznej nie był od lat 90 tych remontowany ani modernizowany. Świetlica w to miejsce zebrań społeczności wiejskiej, oraz miejsce okolicznościowych imprez i spotkań druhów strażaków a ostatnio także naszych pań po reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich w Witowie.
Remont w tym wymiana dachu i doposażenie remizy OSP w Witowie, która spełnia również funkcje świetlicy wiejskiej, to realizacja przez władze Gminy Bytoń zadania inwestycyjnego zapisanego pod poz.6 w Planie odnowy miejscowości Witowo na lata 2011-2020 ,a którego koszt szacowano na 250.000 złotych, przy finansowaniu z środków budżetu Gminy w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/ LEADER PROW/. Realizacja  zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Witowo poprzez zmianę konstrukcji dachu i dobudowę kotłowni"- finansowana i realizowana była w dwóch etapach.
NASTAŁ CZAS ŻNIW 2019Dziś 20 lipca 2019 na polach w Witowie i okolicznych miejscowościach naszej kujawskiej krainy, rozbrzmiewał rytm pracujących kombajnów zbożowych . Najróżniejsze maki i kolory, a na nich młodzi i starsi kombajniści, skoncentrowani i precyzyjni, aby kosić pszenicę, jęczmień ,pszenżyto...dokładnie...na właściwej wysokości. Pogoda dziś dopisała, stąd wszyscy chcą zebrać zboże z jak największego areału. Jedni koszą u siebie a inni pomagają zebrać tegoroczne plony sąsiadom lub znajomym.
NASZYM ROLNIKOM ŻYCZYMY BEZPIECZNEJ PRACY I UDANYCH ZBIORÓW

UROKI ZACHODU SŁOŃCAZachody słońca, które można obserwować tego roku w Witowie stanowią niezwykły urok dla oczu odwiedzających... niekiedy zapierają dech w piersiach. Najlepsze widoki zachodu słońca i panoramę okolic oglądać na jednym z pagórków kemowych na Witowskich Górach .

W astronomii przez zachód Słońca rozumie się moment, w którym górna część tarczy słonecznej przekracza horyzont. W związku z tym, że średnia wielkość promienia tarczy słonecznej wynosi 16′, a refrakcja atmosferyczna przy odległości zenitalnej równej 90° wynosi ok. 35′, środek tarczy słonecznej w momencie zachodu Słońca znajduje się w rzeczywistości 51′ poniżej horyzontu. Czas przejścia, wyrażony w czasie lokalnym, zależy od pory roku i szerokości geograficznej.

Uwielbiam fotografować  zachody słońca,  każdy zapisany obraz ma swój urok.
W GMINIE BYTOŃ SUSZA ROLNICZA 2019Kujawy, region Polski, który od wieków słynie z rolnictwa i żyznych gleb, mają w tym roku duży problem - klęskę suszy. Generalnie opady są tutaj zdecydowanie skromniejsze niż w innych regionach Polski. Powodem położenie geograficzne. To tzw. cień opadowy Polski. Widać nieraz na radarach meteorologicznych, jak one zanikają.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdził w 2019 roku suszę rolniczą  łącznie w 1333 gminach(53,8% czyli ponad połowie wszystkich gmin w Polsce) na obszarze 14 województw  i obejmuje  ona ponad 30% gruntów ornych. W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim klęska suszy występuje w gminach; Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka. W najgorszej sytuacji są uprawy jare- rzepak i rzepik,  krzewy owocowe , zboża ozime, kukurydza na ziarno i tej na kiszonkę, rośliny strączkowe,plantacje truskawek, buraka cukrowego,ziemniaka. W gminie Bytoń trwa składanie wniosków o szacowanie strat.

Rolnicy na Kujawach już przygotowują się do żniw i z niepokojem spoglądają w niebo. Susza sprawiła, że w wielu miejscach plony będą znacznie niższe, niż zakładano. Z bliska dokładnie widać, jak duże są straty. To setki kilogramów, a nawet tony zboża mniej. Straty widać także po wielkości ziaren.W PODZIĘKOWANIU ZA STRAŻACKI TRUD


Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim druhom i ich rodzinom składamy życzenia wszelkiej pomyślności. Druhom życzymy dobrego zdrowia, bezpiecznej służby, skutecznych interwencji i szczęśliwego zakończenia każdej akcji. Niech święty Florian ma zawsze Was w swojej opiece.  


WIELKANOC 2019

WIOSNA 2019 ZAWITAŁA NA KUJAWACH
ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET


Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom..
Życzymy abyście odnalazły: w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Wam osobach siłę i piękno  stworzenia, w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, a w sobie miłość...


WYPRAWA MIESZKAŃCÓW WITOWA I OKOLIC DO ZIEMI ŚWIĘTEJPARAFIA WITOWO W LICZBACH

PODATKI I OPŁATY 2019 W GMINIE BYTOŃ
INFORMACJE OGÓLNE


POŁOŻENIE

Witowo-wieś rolnicza, położona jest w Polsce centralnej(zobacz na mapie), w  województwie kujawsko-pomorskim, [Obszar historycznej Ziemi Kujawskiej(Kujawy Wschodnie), stanowiącej kolebkę polskiej państwowości] w  powiecie radziejowskim gminie Bytoń .Od strony północnej Witowo graniczy z miejscowościami ; Pścinno, PścininekPłowce, od południowej z miejscowością Wandynowo, od zachodniej z miejscowością Faliszewo, a od strony wschodniej z miejscowościami Samszyce, Powałkowice (Gmina Osięciny). Przez wieś przebiega droga  wojewódzka  nr. 267  łącząca Inowrocław i Włocławek (poprzez  gminy Bytoń i Osięciny.) oraz droga powiatowa łącząca Witowo  z historycznną miejscowością Płowce, położoną przy drodze krajowej nr. 62 .


ŚRODOWISKO

Środowisko przyrodnicze na obszarze Witowa w Gminie Bytoń, powiat Radziejowski jest zróżnicowane, co wynika z faktu, że rzeźba terenu została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego. Występują tu w większości tereny równinne,użytkowane jako pola uprawne ,jak i lekko faliste obszary polodowcowe moreny dennej. Obszary faliste rozmieszczone są południkowo, dolina Kanału Głuszyńskiego z przyległymi pastwiskami oraz pagórki kemowe zwane Góry Witowskie (najwyższy punkt to 116,6m n.p.m. )rozciągające się na południe po wieś Wandynowo.KLIMAT

Klimat na obszarze Witowa na Kujawach,jest typowym dla centralnej Polski - ma wyraźnie zaznaczone cechy przejściowe pomiędzy oddziaływaniem wpływów oceanicznych z zachodu i kontynentalnych ze wschodu. Witowo położone jest w rejonie zagrożonym deficytem wody,gdyż charakteryzuje się najmniejszymi w Polsce rocznymi opadami atmosferycznymi (około 500 mm). Suma opadów od kwietnia do sierpnia wynosi tu mniej niż 250 mm. Wiatry w tym rejonie mają przeważnie kierunek z sektora zachodniego i południowo – zachodniego. Średnia roczna temperatura wynosi 7,8 0C, natomiast średnia roczna temperatura dla miesięcy najcieplejszych i najzimniejszych wynosi odpowiednio 18,2 stopnia C dla lipca i 2,7 stopnia C dla lutego.

ROLNICTWO I GOSPODARKA

Podstawowym żródłem utrzymania mieszkańców sołectwa Witowo jest działalność rolnicza, ponadto drobne usługi i handel.
Średnio statystyczne gospodarstwo rolne to obszar powyżej 18,0 ha gruntów ornych. Na obszarze Witowa dominują gleby z utworami gliniastymi klasy od RII - RIV. Są to gleby płowe i brunatne. Do podstawowych upraw należą ; uprawa rzepaku, pszenicy, jęczmienia, buraka cukrowego, ziemniaków oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.
Młodzi rolnicy dostosowując się do zapotrzebowania rynku oraz mając na względzie większą opłacalność uprawiają; kukurydzę, cebulę, majeranek, buraczki ćwikłowe, kminek oraz rośliny lecznicze.Większość gospodarstw posiada nowoczesny sprzęt oraz maszyny rolnicze do uprawy pól i zbioru płodów rolnych.Zagrody i zabudowania gospodarskie zadbane, sukcesywnie unowocześniane m.innymi z dotacji unijnych.


KULTURA I SPORT

Życie kulturalne mieszkańców Witowa,od najdawniejszych lat skupione jest wokół takich palcówek jak; Szkoła Podstawowa w Witowie a obecnie Publiczne Gimnazjum w Witowie, które jawiły się jako placówki nie tylko edukacyjne, ale jako placówki podejmujące szereg inicjatyw ożywiających życie kulturalne i sportowe mieszkańców wsi, Gminnej Bilioteki Publicznej w Bytoniu Filia w Witowie ,Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie oraz miejscowej Parafi Rzymsko-Katolickiej.

Wiosną 2002 roku oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum w Witowie .W sezonie 2004/2005 drużyna gimnazjalna sięga wreszcie po upragniony tytuł Mistrza Powiatu w Gimnazjadzie oraz uczestniczy w wielu turniejach na terenie powiatu zajmując miejsca od trzeciego do pierwszego. W tej drużynie grały wtedy: Karolina i Monika Bandyszewskie, Sylwia Patyk, Ilona Kicińska, Magdalena Grzegorzewska, Aleksandra Chmielewska i Sylwia Smuk. (zobacz; Witowskie Siatkarki)


SAMORZĄD

Społeczność sołectwa Witowo, zawsze aktywnie korzystała i korzysta z praw wyborczych, oraz realizuję idee samorządowe lokalnej społeczności. Mieszkańcy Witowa są tymi, którzy przechowują, utrwalają i przekazują z pokolenia na pokolenie narodowe wartości, znaki polskiej tradycji i kultury oraz samorządności. W ostatnich wyborach samorządowych jesienią 2018 roku, Sołectwo Witowo stanowiło Okręg nr 11, w Gminie Bytoń, powiatu Radziejowskiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W okręgu wyborczym nr. 11 frekwencja wyborcza mieszkańców, była najwyższą z okręgów wyborczych w Gminie Bytoń.

W wyniku wyborów samorządowych 21 pażdziernika 2018 roku na kadencję 2018- 2023 przedstawicielami naszej społeczności lokalnej wybrani zostali;
- do Rady Powiatu Radziejowskiego - jako Radny Pan Kapeliński Piotr ,

- do władz w naszej Gminie Bytoń - jako Radni Panowie:
Gościniak Marek Mirosław,
Witkowski Piotra Paweł,

oraz Pan Ruciński Artur -
Wójtem Gminy Bytoń.


Wybranym gratulujemy oraz oczekujemy realizacji programów wyborczych.

RADNI

WÓJT GMINY BYTOŃ


INNI PRZEDSTAWICIE 

Społeczność Witowa reprezentują poza Radnym Powiatu Radziejowskiego oraz Radnymi Gminy Bytoń w wyniku; wyborów, powołania, mianowania, profesji następujące osoby:

Sołtys Sołectwa Witowo - Bożena Kurant,
Proboszcz
Parafii Witowo - Andrzej Aniszczyk,
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej -
Krzysztof Mańkowski,