AKTUALNOŚCI


W PODZIĘKOWANIU NASZYM MAMOM

W PODZIĘKOWANIU NASZYM DRUHOM ZA ICH STRAŻACKI TRUD
prev next

Wiatraki zmieniły krajobraz Witowa


prev next

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2018


prev next


Pokaz "Stołu Wielkanocnego 2018"
przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Witowie.

prev next

Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu


PRZYPOMINAMY...PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WITOWO NA LATA 2011-2020... ZREALIZOWANO...POZOSTAŁO...DLACZEGO?


Odnowa wsi, to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, podejmowany przez mieszkańców wsi przy wsparciu władz samorządowych...
Plan Odnowy Miejscowości jest  dokumentem strategicznym, określającym rozwój wsi w sferze społeczno - gospodarczej, poprzez realizację ujętych w nim zadań; o charakterze inwestycyjno - remontowym oraz jako działania społeczno – kulturalne. Plan został opracowany w celu stworzenia całościowej wizji rozwoju miejscowości Witowo w Gminie Bytoń, uwzględniającej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na możliwość realizacji planowanych działań przy wykorzystaniu potencjału drzemiącego w mieszkańcach, oraz umożliwienia beneficjentom pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań.
Rada Gminy Bytoń Uchwałą Nr.V/22/11 z dnia 10 marca 2011 roku zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Witowo na lata 2011-2020.
Minęło już siedem lat od uchwalenia planu. Co z wykazu przyjętych zadań jest do dziś aktualne? Co udało się zrealizować, a na co zabrakło wytrwałości lub funduszy? Czy  wykorzystany został potencjał drzemiący w mieszkańcach, oraz wykorzystane zostały możliwości pozyskania przez beneficjentów środków zewnętrznych na realizację zadań?
Odpowiedzi na część z tych pytań przedstawiamy w relacji fotograficznej, a na pozostałe odpowiedzi napłyną niebawem.

prev next

UCHWAŁY RADY GMINY BYTOŃ WAŻNE DLA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W 2018 R
Przed zakończeniem roku 2017 Rady Gminy w Bytoniu podjęła szereg ważnych dla mieszkańców Gminy Bytoń uchwał, które dotyczą roku 2018. Dla wiedzy mieszkańców Witowa i okolic publikujemy:

- UCHWAŁA NR XXX/217/2017 RADY GMINY BYTOŃ z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
http://www.ugbyton.samorzady.pl/att/…

- UCHWAŁA NR XXX/219/2017 RADY GMINY BYTOŃ z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń .
www.ugbyton.samorzady.pl/?a=3684

- UCHWAŁA NR XXX/222/2017 RADY GMINY BYTOŃ z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
www.ugbyton.samorzady.pl/?a=3686

- UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY GMINY BYTOŃ z dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
http://www.ugbyton.samorzady.pl/att/…

- UCHWAŁA NR XXX/225/2017 RADY GMINY BYTOŃ z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
http://www.ugbyton.samorzady.pl/?a=3128

 http://www.ugbyton.samorzady.pl/?a=3684  WYDARZENIA 2017 W  WITOWIE ZAPISANE NA FOTOGRAFII


Ostatnie 12 miesięcy obfitowało w szereg ważnych wydarzeń dla mieszkańców Witowa i Parafii Witowo. Jak każdego roku witowianki i witowiacy, którzy na stałe zamieszkują ojczystą Ziemię Kujawska, oraz Ci, których los przeniósł w inne rejony kraju, a także nasi krajanie przebywający poza granicami, nie bez emocji, przeżywają każdą uroczystość : Święta Wielkanocne, Pierwszą Komunię Świętą, Boże Ciało, Dożynki Parafialne, Dzień Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie. Ale miniony rok 2017 to również: dwa tragiczne wypadki  samochodowe w Samszycach, nagła śmierć w okolicach stacji paliw w Witowie oraz wypadek przy moście w Witowie - na szczęście bez ofiar. To co zostało zapisane na fotografii  oddaje bezstronnie autentyczność zaistniałego zdarzenia, przypomina treści zapisane w naszej pamięci i wzbudza pozytywne emocje


prev next


WITOWO O ZACHODZIE SŁOŃCA 2017


Zachód słońca w Witowie  utrwalony na zdjęciach na zakończenie słonecznego pierwszego dnia Bożego Narodzenia 2017 r. Witowiacy świętują w swych domostwach w rodzinnym gronie a za oknami natura ukazuje swoje kolorowe oblicze. W centrum Witowa w blasku reflektorów zabytkowa  ponad 100 letnia parafialna świątynia św.Andrzeja Apostała .


ŻYCZENIA  na BOŻE NARODZENIE 2017  i  NOWY ROK


prev next

Publiczne Gimnazjum w Witowie przechodzi do historii...

Publiczne Gimnazjum w Witowie powstało w  2000 roku w wyniku wdrożenia reformy szkolnictwa podstawowego. Pierwszym  Dyrektorem była Anna Ignasiak, która funkcję tę pełniła do 2006 r. Pierwsze grono pedagogiczne stanowili:Aneta Dębska, Piotr Kostecki, Elżbieta Kozłowska, Katarzyna Krasucka, Iwona Kuligowska, Ewa Orłowska, Waldemar Pączkowski, Zofia Sowała, Małgorzata Staszak, Renata Świrska, Beata Woźniak i Krzysztof Wysocki.
Wiosną  2002 roku oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną, która połączona została z budynkiem Gimnazjum.

Miano absolwenta Publicznego Gimnazjum w Witowie uzyskało 686 osób

W ostatnim  2016 roku  w Gimnazjum  w Witowie naukę pobierało 128 uczniów

Ostanie grono pedagogiczne  tworzyli: Dyrektor IWONA KULIGOWSKA oraz  Dziubich Andrzej, Ignasiak Magdalena, Kapelińska Małgorzata, Krasucka Ilona, Krasucka Katarzyna, Nawrocka–Linowiecka Mariola,Pączkowski Waldemar, Rogalska Agnieszka, Staszak Małgorzata, Świrska Renata, Tworek Andrzej, Woźniak Beata, Wysocki Krzysztof, Zielińska Elżbieta.
W Gimnazjum w Witowie poza kadrą nauczycielską zatrudnionych było 4 pracowników obsługi

W następstwie ostatniej reformy oświaty z 2016 roku, siedziba Publicznego Gimnazjum w Witowie stała się siedzibą ośmioletniej
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morzycach.


PAMIĘCI TYCH KTÓRZY ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Cmentarz parafialny w Parafii Św.Andrzeja Apostoła w Witowie, powstał w 1815 roku. W 1840 roku ówczesny wikariusz ks.Wojciech Kochowicz wystawił murowaną kaplicę pod wezwaniem Krzyża Świętego. W 1939 roku kaplicy cmentarnej pochowany został ks. Kanonik Jan Szafrański, proboszcz parafii Witowo w latach 1893 - 1939, budowniczy obecnego kościoła parafialnego.Tuż przed kaplicą, po prawej stronie alei głównej, 02 czerwca 1993 roku, pochowany został ks. Kazimierz Szałkowski proboszcz w latach 1952-1975. W kwaterze lewej, idąc od alei głównej cmentarza, znajduje się grób nieznanego żołnierza, w którym spoczywają prochy dwóch nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego oraz cywila, zamordowanych w bestialski sposób przez hitlerowców na terenie parafii Witowo w 1939 roku, tuż po rozpoczęciu II wojny światowej. Na cmentarzu parafialnym w Witowie, spoczywają prochy mieszkańców z miejscowości ; Czarnocice, Grodziska, Faliszewo, Płowce, Powałkowice, Pścinno, Pścininek, Sadłóg, Sadłużek,Torzewo, Wandynowo, oraz Witowa, Koloni Witowo i Witowa Nowego, nie tylko wyznawców kościoła rzymskokatolickiego, ale i również innych wyznań.
Cmentarz w Witowie z kaplicą i murowanym ogrodzeniem z bramą, objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy 15 lipca 1996 roku A/663/1-4, dawny rej.zab. nr 389/A .

W DNIU 1 LISTOPADA NA CMENTARZU W WITOWIE MSZA ŚWIĘTA ODPRAWIANA JEST COROCZNIE O GODZ.12.00

prev next

Szanując tradycje i zwyczaje wsi kujawskiej, po tegorocznych żniwach w niedzielę 27 sierpnia 2017 roku... w podzięce za plony Bogu modły wznosiliśmy i cieszyliśmy się Czasem Dożynkowym. Dożynkowe  dziękczynienie rozpoczęliśmy o godz. 12.00 poświęceniem  przez Proboszcza naszej Parafii ks.Andrzeja Aniszczyka przyniesionych do świątyni przez delegacje rolników z poszczególnych wsi naszej parafii darów ziemi...to co urodziła ziemia, co zebraliśmy z naszych pól: chleby z naszego zboża, owoce i warzywa. Świadomi, że „ od małej myszki, aż do cesarza wszyscy żyją z gospodarza” szerokim gestem kujawskiej gościnności nasi włodarze podzielili bochen kujawskiego chleba pamiętając, że „w nim spracowana ręka rolnika ze szczodrą ręką Boga się spotyka”. Po mszy św. dożynkowy korowód przy muzyce orkiestry parafialnej udał się na parking przykościelny, gdzie dożynkowa radość trwała do zachodu słońca.


Żniwa 2017 w temperaturze 37*C.


1 sierpnia 2017 roku. Temperatura 37*C. Żniwa w Witowie i okolicach na Kujawach rozpoczęte. Wszystkie kombajny i inne maszyny niezbędne do prac żniwnych w akcji. Całe rodziny w pocie czoła pomagają przy zbiorach. Każdy kłos na wagę złota. Liczy się czas ... Synoptycy zapowiadają niebawem  deszcze i burze z gradobiciem.

prev next

Wszystkim naszym rolnikom, życzymy  udanych tegorocznych zbiorów zbóż i wysokich cen w skupie oraz bezpiecznej pracy .


Witowo 2017 z lotu bociana.

Tegorocznej wiosny, dzięki uprzejmości naszego przyjaciela , możemy pokazać Państwu dotychczas nieznane uroki Witowa i jego najbliższych okolic. W otoczeniu zielonych pól, nasza kujawska wieś prezentuje się wspaniale. Patrząc z lotu bociana, niezależnie z której strony, widzimy każdy skrawek naszej ojczyżnianej ziemi zagospodarowany i zadbany. Życzymy miłych wrażeń.


Wypadki, zdarzenia drogowe.


Coraz więcej wypadków w Witowie i okolicach.
Przez ostanie lata zdarzenia drogowe w rejonie Witowa należały do wyjątków. Niestety drugi kwartał 2017 jest mniej szczęśliwy. Być może wiosenna aura powodują, że kierowcy niejednokrotnie mocniej naciskają na pedał gazu. Nie zapominajmy, że wiosną na drogach wyraźnie wzrasta liczba użytkowników w tym rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów a także spacerujących pieszych. Wiele dróg lokalnych, zwłaszcza tych o niższej kategorii jest po zimie w złym stanie technicznym. Nieuwaga, zbyt ryzykowna jazda może skończyć się tragedią, nieszczęściem bliskich a także niewinnych,  nieznajomych- innych użytkowników drogi.

Apelujemy do kierowców, aby korzystając z naszych dróg poruszali się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamiętajcie o tym, że każdy kierowca winien również respektować przepisy dotyczące przewozu pasażerów. Od kierującego wymaga się nie tylko umiejętności, a także zachowania szczególnej ostrożności i rozwagi podczas jazdy.

Pierwszy, niestety tragiczny wypadek zdarzył się 14.04.2017rw Samszycach na drodze W-267. Kierujący 58-letni Jeepem Wranglerem, znany w okolicy lekarz weterynarii z nieustalonych  przyczyn zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. W wyniku uderzenia kierowca poniósł śmierć na miejscu .

Drugi  w niedzielę  30.04.2017 r. tym razem w Witowie.
Przed południem 39-letni kierujący, mieszkaniec naszej witowskiej parafii, jadąc z rodziną drogą w kierunku Powałkowic, zjechał do przydrożnego rowu a następnie wpadł do kanału Głuszyńskiego . Oprócz kierującego w samochodzie znajdowało się czterech pasażerów w tym dwoje dzieci. Karetki pogotowia zabrały rannych do szpitala. Jedno z dzieci zostało zabrane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Trzeci, niestety również tragiczny wypadek zdarzył się w nocy 16.06.2017r. w Samszycach na drodze W-267 ,w tym samym miejscu, na tym samym zakręcie co pierwszy. Tym razem kierujący Oplem Vectra 54-letni , mieszkaniec powiatu radziejowskiego z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że samochód rozpadł się na dwie części i wylądował w polu. W wyniku uderzenia kierowca poniósł śmierć na miejscu .


Wielkanoc 2017


Przedwiośnie 2017 r - panorama.


Przedwiośnie – jedna z dwóch uzupełniających pór roku w przyrodzie.
To okres poprzedzający wiosnę, zwiastujący ją. Gdy topnieją lody, słońce świeci mocniej i można dostrzec nieśmiałe jeszcze i słabe oznaki budzenia się nowego życia.
W każdej fenologicznej porze roku kwitną, rozwijają liście i owocują charakterystyczne rośliny wskaźnikowe. Początek przedwiośnia (zarania wiosny) wyznaczany jest na podstawie zakwitania leszczyny pospolitej i podbiału pospolitego. Kwitną też: olsza czarna, śnieżyczka przebiśnieg, krokus spiski, zawilec gajowy, przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, podbiał, kaczeniec.
Okres przedwiośnia, charakteryzuje się wieloma intensywnymi przemianami w przyrodzie. Z powodu trwale utrzymujących się dodatnich temperatur powietrza następuje topnienie pokrywy śnieżnej ,której niestety w ostanich latach nie jest wiele. Następuje to od góry, przy zamarzniętym gruncie, a także zamarzniętych niektórych zbiornikach i ciekach wodnych. Woda z roztopów spływa głównie do cieków i zbiorników wodnych, a tylko w małym stopniu zwiększa wilgotność pól uprawnych. Jest to przyczyną wylewów na łaki i przyległe pola Kanału Głuszyńskiego przebiegającego w południowej cześci Witowa. Okres przedwiośnia jest okresem wschodów pierwszych roślin zielonych oraz budzenia się soków w roślinach wieloletnich.
Przedwiośnie wyróżnia się dość dużymi zmianami temperatur pomiędzy dniem i nocą w przypowierzchniowej części ziemi oraz w powietrzu, gdyż dzień jest już długi. Słońce stoi wysoko na niebie i coraz mocniej grzeje, występuje mało dni z dużym zachmurzeniem, a powierzchnia gruntu jest odsłonięta zarówno poprzez brak pokrywy roślin zielonych, jak i brak liści krzewów i drzew.
Jak prezentuje się Witowo na Kujawach  i jego okolice w okresie  przedwiośnia 2017r utrwaliliśmy na naszych zdjęciach.


WITOWO CENTRUM

Centrum Witowa to największe  skupisko -ponad 50  domów jednorodzinnych, domów i budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz budynki użyteczności publicznej służące mieszkańcom wsi i okolicznych miejscowości wchodzących w skład Parafii Witowo . Przez Centrum Witowa przebiega droga  wojewódzka  nr 267  łącząca Inowrocław i Włocławek (poprzez  gminy Bytoń i Osięciny.) oraz droga powiatowa łącząca Witowo  z historyczną miejscowością Płowce, położoną przy drodze krajowej nr. 62 łączącej stolicę Kujaw Wschodnich - Włocławek z miastem Radziejów -stolicą naszego powiatu radziejowskiego.

W centrum Witowa zlokalizowane są;
- zabytkowy kościół w stylu neogotyckim wybudowany w latach 1899-1903, oraz plebania , zmodernizowana w 2016 roku -zobacz więcej; Parafia Witowo.
- budynek dawnej szkoły podstawowej wybudowany w 1954 roku - obecnie dom nauczycielski,

- budynek publicznego  gimnazjum wybudowany w 1968 roku, połączony w wybudowaną w 2002 roku salą gimnastyczną- zobacz więcej: Publiczne Gimnazjum,
-
budynek ochotniczej straży pożarnej wybudowany w latach 1950-1957 a następnie przebudowany w latach 90-tych - zobacz więcej:Ochotnicza Straż Pożarna,
- obiekty handlowe i usługowe,
- stacja paliw przy firmie świadczącej usługi transportowe w przedwozie osób i towarów.


Zima 2017.


Życzenia  na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2017.


Jesień 2016 na Kujawach.

Jesień na Kujawach to czas, gdy kończą się zbiory z pól, ogrodów, lasów. Nasi rolnicy zgodnie twierdzą, że jesień i wiosna to pory roku, które są najbardziej pracochłonne.

Jesień to czas zbiorów ziemniaków, kukurydzy oraz innych roślin okopowych jak buraki, marchew. Ta pora roku to również okres nawożenia oraz zasiewu roślin ozimych.

Jesień to również pora wstępnego przygotowania pól pod wiosenne zasiewy. Jesienią należy również pozbierać kamienie z pól co zaowocuje lepszym wzrostem roślin na wiosnę a także przyczyni się do zmniejszenia awaryjności maszyn rolniczych. Bez wątpienia jesień jest dla każdego naszego rolnika okresem bardzo pracowitym.

Nie tylko mieszkańcy wsi przygotowują się do zimy a dzikie zwierzęta gromadzą jesienią zapasy. Również drzewa i krzewy ściągają z liści do gałęzi, pni i korzeni te soki, które im będą potrzebne po obudzeniu się na wiosnę. A z sokami „ chowa się” też zielony barwnik. Liście przybierają kolory: żółty, czerwony, rudy, brunatny. Pod koniec jesieni, kiedy wszystkie soki drzewa ściągną głębiej, liście opadną.
Późną jesienią kończą się zbiory i zaczyna się okres kiedy na wsi jest nieco mniej pracy. Nie znaczy to jednak, że rolnicy się nudzą. Na wsie jest zawsze praca. Zwierzęta hodowlane wymagają codziennie wiele troski. Po zakończeniu prac polowych rolnicy przeglądają i naprawiają maszyny oraz  sprzęty niezbędne do prac rolniczych. 


DOŻYNKI 2016

Dziękczynienie wobec Boga za pomyślny rok, dar Bożej Opatrzności dla rolniczego trudu, oraz zebrane w 2016 roku płody ziemi, rozpoczęliśmy o godz. 12.00 Mszą Świętą  w kościele parafialnym Św.Andrzeja Apostoła w Witowie, którą odprawił i kazanie wygłosił  proboszcz Andrzej Aniszczyk. Delegacje poszczególnych wsi z naszej parafii złożyły na stole dożynkowym przed ołtarzem poświęcone przed kościołem, pięknie przystrojone chleby dożynkowe i kosze z owocami.
Po mszy św. w radosnym korowodzie dożynkowym, w towarzystwie miejscowej orkiestry i pocztów sztandarowych OSP udaliśmy się na pobliski plac przykościelny. Tam wspólnie świętowaliśmy do zmroku słuchając muzyki, smakując:chleb ze smalcem, bigos, pieczone kurczaki i kiełbaski oraz inne rarytasy przygotowane przez nasze gospodynie. 


ŻNIWA 2016

Tegoroczne żniwa w Witowie, tak jak na całych Kujawach, przebiegały pomiędzy deszczami, kiedy rolnicy wychwycili moment dwóch dni bez opadów, brali się ostro do pracy. Na pierwszy ogień poszedł  rzepak i jęczmień ozimy. Sucha jesień, uszkodzenia po zimie, sucha wiosna, niestabilna pogoda tuż przed żniwami wpłynęły znacząco na tegoroczne zbiory. Najbardziej ucierpiały rzepak i jara pszenica. A żniwa są dosłownie opłakane, bo nie ma tygodnia bez opadów deszczu. Plony są mniejsze niż w latach poprzednich. Tegoroczne zbiory rzepaku najczęściej mieszczą się w graniach 3-4t/ha a jęczmienia ozimego oscylują w granicach od 6 do 9 t/ha. Jedynie kukurydza, warzywa i rośliny okopowe zapowiadają się dobrze, ale przewidywane ceny już teraz są niższe, niż w poprzednim sezonie. To kolejny trudny rok dla rolnictwa .
Warto wiedzieć jak kształtują się obecnie ceny zbóż:
- rzepak – od 1520 do 1600 zł/t
- pszenica konsumpcyjna – od 570 do 650 zł/t
- pszenica paszowa – od 520 do 550 zł/t
- pszenżyto od 490 do 545 zł/t
- żyto konsumpcyjne od 450 do 490zł/t
- żyto paszowe od 420 do 450 zł/t
- jęczmień konsumpcyjny od 530 do 620 zł/t
- jęczmień paszowy od 450 do 600 zł/t
- owies od 450 do 540 zł/t
- kukurydza od 625 do 730 zł/t
Wszystkim naszym rolnikom życzymy:dostatku sił na dokończenie tegorocznych żniw przy dobrej pogodzie oraz udanych dożynek.


GÓRY WITOWSKIE- PAGÓRKI KEMOWE

Środowisko przyrodnicze na obszarze Witowa jest zróżnicowane, co wynika z faktu, że rzeźba terenu została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego. Występują tu w większości tereny równinne, użytkowane jako pola uprawne, jak i lekko faliste obszary polodowcowe moreny dennej. Obszary faliste rozmieszczone są południkowo, dolina Kanału Głuszyńskiego z przyległymi pastwiskami oraz pagórki kemowe zwane Góry Witowskie (najwyższy punkt to 116,6m n.p.m. ) rozciągające się na południe aż po wieś - Wandynowo.

Góry Witowskie, to południowa cześć sołectwa Witowo, zamieszkała zaledwie przez  kilka rodzin, w całości zalesiona wieloletnim lasem sosnowym z uroczymi alejami brzozowymi.

W 1815 roku na Witowskich Górach, przy drodze do Świerczyna (Parafia Św.Mateusza) założono cmentarz parafialny, a w 1840 roku wystawiono tam kaplicę murowaną pod wezwaniem Krzyża Świętego. Wewnątrz kaplicy umieszczony został klasycystyczny ołtarzyk z rzeżbą Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Skępskiej. Renowacja kaplicy przeprowadzona została w 2015 roku dzięki staraniom obecnego proboszcza Parafii Witowo ks.Andrzeja Aniszczyka.

Cmentarz w Witowie z kaplicą i murowanym ogrodzeniem z bramą, objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków -wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy 15 lipca 1996 roku A/663/1-4, dawny rej.zab. nr 389/A . Więcej o cmentarzu i historii Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Witowie - zobacz na stronie parafii.

Strona północna Witowskich Gór, od doliny Kanału Głuszyńskiego, to miejsce z którego można podziwiać piękną panoramę ziemi kujawskiej, Witowo i jego najbliższych okolice. 


CO ZOBACZYŁY BOCIANY , KTÓRE W 2016 ROKU WRÓCIŁY DO WITOWA

Wiosna zagościła na Kujawach już na dobre, gdyż bociany po zimie wróciły do swoich gniazd m.innymi w Witowie Kolonii. Zimni ogrodnicy i zimna Zośka - te określenia przypominają nam, że w maju pogoda bywa zmienna i mogą się zdarzać nocne przymrozki. Ale przecież bociany się nie mylą. Nocne przymrozki już za nami a ostatnie na wysokim plusie dni i noce zapowiadają stabilną pogodę.

Bociany to ptaki szczególnie lubiane na Kujawach i w całym naszym kraju. Zimowe miesiące spędzają w Afryce. Każdego roku przelatują tysiące kilometrów, aby wrócić do domu – do Polski – żeby znów założyć rodzinę. Zawsze wracają w to samo miejsce. Co roku są wyczekiwane przez ludzi, nie tylko dlatego, że przypisuje się im przynoszenie dzieci. Są symbolem wiosny i szczęścia dla domu, na którym zbudują gniazdo…

Jak się okazuje boćki są lubiane nie tylko przez ludzi. Pod spodem gniazd bocianich często swoje gniazda budują wróble. Czują się tam bezpieczne, bo nie zaatakuje ich żaden drapieżny ptak. 

Krajobraz okolic Witowa ostatnio zmienił się znacznie.Od strony Radziejowa - stolicy naszego powiatu, powstają duże parki wiatrakowe- elektrowni wiatrowych. Niestety tam bociany już nie zbudują swych gniazd.

Jak mówią wiosenne wróżby...zobaczenie bociana w locie wróży dobry, ale i bardzo pracowity rok. Za to  krążący bocian nad domem to zwiastun nowego dziecka w rodzinie.

Nasi witowscy gospodarze stawiają kolejne słupy z podestami, by boćki to zaakceptowały i zrobiły sobie w tym miejscu gniazdo. A wszystko to związane jest... z rządowym programem 500 plus – jak mówią znajomi rolnicy...


OZNAKI WIOSNY 2016 W NASZYCH OGRÓDKACH I OGRODACH.


Wiosenne pobudzenie i okres gwałtownego rozkwitu przyrody przekłada się na życie człowieka. Choć wiosnę w powietrzu najszybciej odczuwają młodzi, to również starsi tęsknią za widokiem zieleni za oknem. Bo wiosną świat fauny i flory budzi się do życia. Wiosna od zawsze inspirowała do działań nie tylko wieś. To czas, kiedy rolnik musi zaorać, a następnie obsiać pole. To czas, kiedy ptaki zakładają swoje gniazda, szpaki zaglądają do swoich budek, a bociany szukają swoich zeszłorocznych gniazd. Wiosna to taki czas, kiedy wreszcie mamy to, czego nam najbardziej brakuje, czyli światła słonecznego i kontaktu z przyrodą.

Pierwsze oznaki wiosny pojawiają się już w ogródkach, w klombach i balkonowych doniczkach. Słońce coraz cieplej grzeje, drzewa zaczynają puszczać pąki, a trawa z brunatnej robi się zielona. Wiosna niesie za sobą właśnie to, co wpływa na nasz "dobrostan", czyli wszystko co daje nam przyjemność.


Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Stół Wielkanocny


Zimowe pejzaże 2016