WITOWO NA KUJAWACH



DOŻYNKI 2023













INFORMACJE O WITOWIE



Witowo - miejscowość o ponad 765 letniej historii, typowo rolnicza, położona w Polsce na Kujawach, w południowej części Województwa Kujawsko - Pomorskiego Powiecie Radziejowskim,  w  Gminie Bytoń (zobacz; granice administracyjne gminy). Witowo( zobacz na mapie) od strony północnej graniczy z miejscowościami; Pścinno, Pścininek i  Płowce, od południowej z miejscowością Wandynowo, od zachodniej z miejscowością Faliszewo, a od strony wschodniej z miejscowościami Samszyce, Powałkowice (Gmina Osięciny).

  Pierwsze wzmianki historyczne o wsi kujawskiej Witowo, ( dawny  powiat  nieszawski  a  następnie aleksandrowski), pochodzą z roku 1257, kiedy  to  z  własności monarszej  stała  się  własnością kościelną i weszła do dóbr biskupów kujawskich, pod opieką Stolicy Apostolskiej. W 1569 roku Witowo zostało przeznaczone na utrzymanie Seminarium Duchownego we Włocławku. (diecezja włocławska). Więcej zobacz->Historia.

  W latach 1954 do 1973 Witowo należało do województwa bydgoskiego, i było siedzibą władz gromadzkich (Gromada Witowo) jako podstawowa jednostka administracyjna PRL. Natomiast w latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa włocławskiego ze stolicą Kujaw Wschodnich we Włocławku . Obecnie Witowo położone jest  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  ze stolicą w  Bydgoszczy.

  Witowo, to region ściśle związany z tradycjami i  zwyczajami Kujaw. Obszar Witowa to typowy krajobraz przyrodniczo-kulturowy, w którym dominuje rolnicze wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej, wzbogacony pagórkami kemowymi -Witowo Góry. Przez wieś przebiega droga  wojewódzka  nr. 267  łącząca Inowrocław i Włocławek (poprzez  gminy Bytoń i Osięciny.) oraz droga powiatowa łącząca Witowo  z historyczną miejscowością Płowce, położoną przy drodze krajowej nr. 62 łączącej stolicę Kujaw Wschodnich - Włocławek z miastem Radziejów -stolicą naszego powiatu radziejowskiego.

  Aktualnie sołectwo Witowo tworzą trzy wsie; Witowo, Witowo Kolonia, Witowo Nowe. Ogólna powierzchnia gruntów to 745,029 ha, w tym grunty orne 629,4911 ha, a pozostała cześć łąki 64,8110 ha oraz sady 17,0278 ha. W sołectwie Witowo zamieszkują obecnie ogółem 373 osoby (w tym 298 osób dorosłych oraz 75 dzieci i młodzieży niepełnoletniej) w 114 gospodarstwach domowych na ogólna liczbę 119 budynków. W sołectwie zamieszkuje  ludność w większości w wieku produkcyjnym: 272 osoby oraz 86 osób w wieku poprodukcyjnym a wśród osób w wieku produkcyjnym 35 osób jest bezrobotnych- 12,87% . Według danych statystycznych z 2021 roku, wśród mieszkańców sołectwa Witowo, przewagę stanowią kobiety - 201, a mężczyzn jest 172. Średni wiek mieszkańców Witowa to 38,5 lat. 91 osób w Sołectwie Witowo to seniorzy 60+.

Sołtysem Sołectwa Witowo jest Bożena Kurant a w skład Rady sołeckiej wchodzą:Krzysztof Bandyszewski, Anna Żychlińska, Piotr Gralak, Beata Gralak, Krzysztof Łodygowski.
 Z Witowa pochodzi aktualny Wójt Gminy Bytoń - Artur Ruciński.







WITOWO NA MAPACH






WYKAZ APTEK POWIATU RADZIEJOWSKIEGO













PARAFIA WITOWO



Parafia w Witowie należy do dekanatu piotrkowskiego, jednego z 33 dekanatów na terenie Diecezji Włocławskiej -będącej jedną z trzech diecezji w metropolii gnieźnieńskiej. Parafia w Witowie powstała w wieku XIII. Pierwszy opis kościoła  św. Andrzeja Apostoła w Witowie pochodzi z 1577 roku. W 1815 roku na Witowskich Górach  założono cmentarz parafialny, a w 1840 roku wystawiono tam kaplicę murowaną pod wezwaniem Krzyża Świętego. Dzięki staraniom ks.Stanisława Grzybowskiego  w miejscu dawnego kościoła parafialnego w Płowcach w 2010 roku wybudowana została kaplica będąca kościołem filialnym Parafii Witowo.

więcej...







Gmina Bytoń położona jest w południowej części Powiatu Radziejowskiego. Na terenie gminy Bytoń zamieszkuje 3.876 osób, w tym ludność w wieku produkcyjnym 2.143 osoby, a poprodukcyjnym 734 osoby. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 7.335 ha co stanowi 12,1% powierzchni powiatu radziejowskiego. Użytki rolne stanowią 86,1% (6.315 ha), a lasy zaledwie 2,8% (207 ha). W  skład gminy  Bytoń  wchodzi 17 jednostek sołeckich: Borowo, Budzisław, Bytoń, Czarnocice, Dąbrówka, Litychowo, Ludwikowo, Morzyce, Nasiłowo, Niegibalice, Nowy Dwór, Pścinno, Pścininek, Stróżewo, Świesz, Wandynowo, Witowo. Siedzibą gminy jest wieś Bytoń.

więcej...





Przekazanie promes Rządowego Programu Ochrony Zabytków dla przedstawicieli samorządów. Gmina Bytoń otrzymała zapewnienie finansowanie zadania "Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Witowie wraz z nadzorami"




Powiat radziejowski położony jest w centrum Polski,w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w południowej jego części. Sąsiaduje z takimi powiatami jak: aleksandrowski, kolski, koniński, inowrocławski, włocławski. W skład powiatu radziejowskiego wchodzi 7 jednostek administracyjnych: Miasto Radziejów, Miasto i Gmina Piotrków Kuj. oraz pięć gmin wiejskich: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka. Powierzchnia: 607 km2,Ludność – około 45 000 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia – 73 osoby na km2. Współczesny powiat radziejowski ma typowo rolniczy charakter, użytki rolne stanowią 86% powierzchni.

więcej...