WITOWO NA KUJAWACH40 LECIE KAPŁAŃSTWA KS.PROBOSZCZA PARAFII WITOWO. W PODZIĘKOWANIU ZA STRAŻACKI TRUD.

INFORMACJE O WITOWIEWitowo - miejscowość o ponad 765 letniej historii, typowo rolnicza, położona w Polsce na Kujawach, w południowej części Województwa Kujawsko - Pomorskiego Powiecie Radziejowskim,  w  Gminie Bytoń (zobacz; granice administracyjne gminy). Witowo( zobacz na mapie) od strony północnej graniczy z miejscowościami; Pścinno, Pścininek i  Płowce, od południowej z miejscowością Wandynowo, od zachodniej z miejscowością Faliszewo, a od strony wschodniej z miejscowościami Samszyce, Powałkowice (Gmina Osięciny).

  Pierwsze wzmianki historyczne o wsi kujawskiej Witowo, ( dawny  powiat  nieszawski  a  następnie aleksandrowski), pochodzą z roku 1257, kiedy  to  z  własności monarszej  stała  się  własnością kościelną i weszła do dóbr biskupów kujawskich, pod opieką Stolicy Apostolskiej. W 1569 roku Witowo zostało przeznaczone na utrzymanie Seminarium Duchownego we Włocławku. (diecezja włocławska). Więcej zobacz->Historia.

  W latach 1954 do 1973 Witowo należało do województwa bydgoskiego, i było siedzibą władz gromadzkich (Gromada Witowo) jako podstawowa jednostka administracyjna PRL. Natomiast w latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa włocławskiego ze stolicą Kujaw Wschodnich we Włocławku . Obecnie Witowo położone jest  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  ze stolicą w  Bydgoszczy.

  Witowo, to region ściśle związany z tradycjami i  zwyczajami Kujaw. Obszar Witowa to typowy krajobraz przyrodniczo-kulturowy, w którym dominuje rolnicze wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej, wzbogacony pagórkami kemowymi -Witowo Góry. Przez wieś przebiega droga  wojewódzka  nr. 267  łącząca Inowrocław i Włocławek (poprzez  gminy Bytoń i Osięciny.) oraz droga powiatowa łącząca Witowo  z historyczną miejscowością Płowce, położoną przy drodze krajowej nr. 62 łączącej stolicę Kujaw Wschodnich - Włocławek z miastem Radziejów -stolicą naszego powiatu radziejowskiego.

  Aktualnie sołectwo Witowo tworzą trzy wsie; Witowo, Witowo Kolonia, Witowo Nowe. Ogólna powierzchnia gruntów to 745,029 ha, w tym grunty orne 629,4911 ha, a pozostała cześć łąki 64,8110 ha oraz sady 17,0278 ha. W sołectwie Witowo zamieszkują obecnie ogółem 373 osoby (w tym 298 osób dorosłych oraz 75 dzieci i młodzieży niepełnoletniej) w 114 gospodarstwach domowych na ogólna liczbę 119 budynków. W sołectwie zamieszkuje  ludność w większości w wieku produkcyjnym: 272 osoby oraz 86 osób w wieku poprodukcyjnym a wśród osób w wieku produkcyjnym 35 osób jest bezrobotnych- 12,87% . Według danych statystycznych z 2021 roku, wśród mieszkańców sołectwa Witowo, przewagę stanowią kobiety - 201, a mężczyzn jest 172. Średni wiek mieszkańców Witowa to 38,5 lat. 91 osób w Sołectwie Witowo to seniorzy 60+.

Sołtysem Sołectwa Witowo jest Bożena Kurant a w skład Rady sołeckiej wchodzą:Krzysztof Bandyszewski, Anna Żychlińska, Piotr Gralak, Beata Gralak, Krzysztof Łodygowski.

Radnymi Rady Bytoń z Witowa i Kolonii Witowo na kadencję 2024 - 2029 wybrani zostali: Piotr Paweł Witkowski oraz Marek Mirosław Gościniak.

Z Witowa pochodzi aktualny Wójt Gminy Bytoń - Artur Ruciński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Radziejowskiego  - Paweł Betkier .


WITOWO NA MAPACH

WYKAZ APTEK POWIATU RADZIEJOWSKIEGO
PARAFIA WITOWOParafia w Witowie należy do dekanatu piotrkowskiego, jednego z 33 dekanatów na terenie Diecezji Włocławskiej -będącej jedną z trzech diecezji w metropolii gnieźnieńskiej. Parafia w Witowie powstała w wieku XIII. Pierwszy opis kościoła  św. Andrzeja Apostoła w Witowie pochodzi z 1577 roku. W 1815 roku na Witowskich Górach  założono cmentarz parafialny, a w 1840 roku wystawiono tam kaplicę murowaną pod wezwaniem Krzyża Świętego. Dzięki staraniom ks.Stanisława Grzybowskiego  w miejscu dawnego kościoła parafialnego w Płowcach w 2010 roku wybudowana została kaplica będąca kościołem filialnym Parafii Witowo.

więcej...Gmina Bytoń położona jest w południowej części Powiatu Radziejowskiego. Na terenie gminy Bytoń zamieszkuje 3.876 osób, w tym ludność w wieku produkcyjnym 2.143 osoby, a poprodukcyjnym 734 osoby. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 7.335 ha co stanowi 12,1% powierzchni powiatu radziejowskiego. Użytki rolne stanowią 86,1% (6.315 ha), a lasy zaledwie 2,8% (207 ha). W  skład gminy  Bytoń  wchodzi 17 jednostek sołeckich: Borowo, Budzisław, Bytoń, Czarnocice, Dąbrówka, Litychowo, Ludwikowo, Morzyce, Nasiłowo, Niegibalice, Nowy Dwór, Pścinno, Pścininek, Stróżewo, Świesz, Wandynowo, Witowo. Siedzibą gminy jest wieś Bytoń.

więcej...


Powiat radziejowski położony jest w centrum Polski,w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w południowej jego części. Sąsiaduje z takimi powiatami jak: aleksandrowski, kolski, koniński, inowrocławski, włocławski. W skład powiatu radziejowskiego wchodzi 7 jednostek administracyjnych: Miasto Radziejów, Miasto i Gmina Piotrków Kuj. oraz pięć gmin wiejskich: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka. Powierzchnia: 607 km2,Ludność – około 45 000 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia – 73 osoby na km2. Współczesny powiat radziejowski ma typowo rolniczy charakter, użytki rolne stanowią 86% powierzchni.

więcej...