PARAFIA Św.ANDRZEJA APOSTOŁA W WITOWIE  Parafia w Witowie powstała w wieku XIII. W dokumentach historycznych wzmianka o parafi w  Witowie pojawia się po raz pierwszy w  w Kodeksie Dyplomatycznym  Wielkopolskim, gdzie parafia ta jest wymieniona jako jedno z dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich zatwierdzone przez papieża Innocentego II w Pizie "Ex commisso nobis" z dn. 7 VII 1136 r. Obok Parafii Witowo wymieniane są inne z nią sąsiadujące  i blisko położone parafie jak: Osięciny, Bądkowo czy Dąbie Kujawskie. Od roku 1325 parafia należała do dekanatu radziejowskiego w diecezji kujawsko – pomorskiej  w archidiakonacie kruszwickim.

   Pierwszy opis kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Witowie pochodzi z 1577 roku. Była to świątynia drewniana, z wieżą spełniającą rolę dzwonnicy.Znajdowały się w nim trzy ołtarze,w tym jeden w kaplicy z obrazem Matki Bożej. Fundator kościoła nie jest znany. W latach 1569 do 1864 Parafia Witowo związana była z Seminarium Duchownym we Włocławku, gdyż jej dochody stanowiły utrzymanie tej uczelni. 

W roku 1694 staraniem ks.Andrzeja Albinowskiego wybudowano nową,także drewnianą świątynię.Od 1720 roku opiekę nad Seminarium we Włocławku przejęli Księża Misjonarze św.Wincentego a'Paulo. Oni też zarządzali parafią w Witowie,a każdorazowy prefekt seminarium był jednocześnie proboszczem Witowa.

Obecny kościół parafialny w Witowie to świątynia w stylu neogotyckim. Świątynia wybudowana została w latach 1899-1903 wg projektu arch. Konstantego Wojciechowskiego, dzięki datkom i pracy wiernych  pod  kierownictwem  ówczesnego proboszcza ks. Jana Szafrańskiego .Konsekracji świątyni  w dniu 19 czerwca 1904 roku dokonał bp Stanisław Zdzitowiecki

Teren parafialny z kościołem, objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy nr 392/A z dnia 29 sierpnia 2006 roku .

CMENTARZ PARAFIALNY W WITOWIE


W 1815 roku na Witowskich Górach, niespełna kilometr od kościoła parafialnego przy drodze do Świerczyna (obecnie Gmina Topólka) założono cmentarz parafialny, a w 1840 roku wystawiono tam kaplicę murowaną pod wezwaniem Krzyża Świętego.

W 1840 roku na  środku  cmentarza, witowski wikariusz ks.Wojciech Kochowicz, własnym kosztem  i staraniem wystawił  murowaną  kaplicę  pod wezwaniem Krzyża Świętego. Wewnątrz kaplicy umieszczony został klasycystyczny ołtarzyk z rzeżbą Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Skępskiej. 

Kaplica  oraz brama główna w wyniku starań obecnego Proboszcza  ks.Andrzeja Aniszczyka została odrestaurowana w 2014 roku. W latach 2015 - 2018   wykonane zostały na cmentarzu chodniki z kostki brukowej.

Aktualnie (zobacz na mapie->)cmentarz parafialny w Witowie zajmuje powierzchnię 2.0 ha.

 Cmentarz w Witowie z kaplicą i murowanym ogrodzeniem z bramą, objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy nr. A/663/3 .


KOŚCIÓŁ FILIALNY W PŁOWCACH


   Płowce na Kujawach w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie radziejowskim to  historyczne miejsce. Bitwa pod Płowcami miała miejsce w 27 września 1331 roku, gdzie na płowieckich polach starły się wojska króla Władysława Łokietka z niezwyciężoną do tamtej pory armią krzyżacką.(Zobacz; więcej o Płowcach).

  Jan Długosz pisał, że biskup kujawski Maciej kazał wybudować kaplicę na miejscu gdzie pochowano kości poległych w pamiętnej bitwie 1331 roku. Pierwsza wzmianka o parafii w Płowcach pochodzi z roku 1363 kiedy to Oswald kasztelan słoński sprzedał swojemu kmieciowi Stefanowi Wojciechowiczowi sołectwo w Płowcach. Świadkami tej transakcji było trzech mieszczan radziejowskich i pleban w Płowcach. W czasie krzyżackiego napadu w 1431 spalona została wieś i kościół.

Na miejscu dawnego kościoła staraniem księdza kanonika Stanisława Grzybowskiego Proboszcza Parafii w Witowie przy wymiernym wsparciu witowskich parafian i mieszkańców Płowiec, w latach 1989 - 2000 wybudowano nową kaplicę, która jest kościołem filialnym Parafii Rzymskokatolickiej Św.Andrzeja Apostoła w Witowie.

Obok kaplicy, w miejscu gdzie według tradycji znajdowało się cmentarzysko rycerzy poległych w bitwie, stoi dziś pomnik. A przy drodze z Płowiec do Witowa znajduje się symboliczny cmentarz poległych w bitwie rycerzy.

W przeddzień rocznicy bitwy płowieckiej 26 września 1989 roku biskup Henryk Muszyński poświęcił fundamenty nowej świątyni. Trzy lata później  28 września 1993 roku biskup Bronisław Dembowski odprawił uroczystą mszę św. w budowanej kaplicy.

W Roku Wielkiego Jubileuszu – 2000 - dzieło budowy świątyni zostało zakończone. Dla upamiętnia osoby budowniczego kaplicy  ks. kan. Stanisława Grzybowskiego   w kaplicy  w 2003 roku wmurowano pamiątkową tablicę.

W każdą niedzielę i święta o godz.10.30 w kaplicy w Płowcach odprawiana jest przez  Proboszcza Parafii Witowo msza święta dla mieszkańców Płowiec i gości.Wspólnota parafialna Parafii Witowo, obejmuje  rodziny katolickie zamieszkałe w miejscowościach;Czarnocice, Grodziska, Faliszewo, Powałkowice, Płowce, Pścinno, Pścininek, Samszyce, Sadłużek, Sadłóg, Torzewo, Wandynowo, Witowo, Witowo Kolonia,Witowo Nowe. Aktualnie na terenie Parafii Witowo zamieszkuje 1800 osób  wyznania rzymskokatolickiego. Z naszej parafii pochodzi 4 kapłanów i 1 siostra zakonna. Proboszczem Parafii Św.Andrzeja Apostoła w Witowie od 14.09.2001 roku jest  ks. mgr Andrzej Aniszczyk .