WITOWO W LATACH 2019-2022.


ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE  2022 R.

ZIMOWE OBLICZE WITOWA.


11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze
-chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.
W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska
~ Wanda Chotomska, Twój domUROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2022.


prev next
DOŻYNKI PARAFIALNE 2022


Dożynki parafialne w Parafii Witowo, to czas radości i podziękowań - Bogu za plony, a kujawskim rolnikom za ich trud. Podziękowanie za ciężką pracę rolników nie ogranicza się tylko do okresu żniw, ale jest podziękowaniem za wysiłek niekiedy w pocie czoła  przez cały rok. Jak nasi ojcowie i dziadowie wspólnie świętujemy i cieszymy się z tego, że żniwa dobiegły końca i w naszych domach nie zabraknie codziennego chleba i innych plonów z ziemi. Z wielką wdzięcznością oraz szacunkiem dziś spoglądamy na chleby i wieńce, które świadczą o tym, że tegoroczne żniwa, mimo licznych problemów i niesprzyjających warunków przyniosły upragnione plony, choć rok nie należał do łatwych. 


Z czcią i godnością przyjmijmy każdy bochen chleba wypieczony z tegorocznego zboża.
prev next


  ŻNIWA W WITOWIE ZAPISANE NA FOTOGRAFII

Z MINIONYCH LAT.


Żniwa to okres wytężonej pracy rolników zbierających plony, z których wszyscy korzystamy, pamiętając że „od małej myszki, aż do cesarza wszyscy żyją z gospodarza”.
Żniwa to doskonały czas na to, by zaobserwować, jak jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. To właśnie wsparcie i współpraca rąk ludzkich pozwala nam przetrwać to, co niesie życie.


prev next


WITOWO LATO 2022 ZAPISANE NA FOTOGRAFII

ŻYCZENIA DLA NASZYCH MAM
WIELKANOC 2022 TO ŚWIĘTO ŻYCIA ...
AKCJA POMOCY "PACZKA DLA UKRAINY"SŁOWO KS.PROBOSZCZA NA WIELKI POST 2022


DZIEŃ KOBIET 2022
PRZEDWIOŚNIE 2022 POŁUDNIOWA PANORAMA WITOWA


Pory roku, które najczęściej wymieniamy to : wiosna, lato, jesień, zima. Fenolodzy wyróżniają ich więcej. Wiosnę dzielą na przedwiośnie, pierwiośnie i pełnię wiosny. Przedwiośnie inaczej mówiąc, to zaranie wiosny.  Za przedwiośnie w naszym klimacie przyjmuje się okres roku, w którym średnie temperatury powietrza wahają się pomiędzy 0 a 5 °C (z tendencją wzrostową). A jak wygląda Witowo na Kujawach i jego okolice w przedwiośnie 2022 roku, obrazują zdjęcia wykonane z najwyższego( na wys. ok. 115,0 m n.p.m.) pagórka kemowego w  Witowie.
PODATKI I OPŁATY 2022 W GMINIE BYTOŃ
ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE 2021UROKI ZIMY 2021

prev nextprev next


PRZEBUDOWA DROGI WITOWO KOLONIAPrzebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia oznaczonej nr 180584 o długości 0,4240 km - rozpoczęta. Zadanie realizowane jest przez Gminę Bytoń w ramach przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości gruntów rolnych w aspekcie budowy i modernizacji dróg województwa kujawsko-pomorskiego. Udział finansowy funduszu wojewódzkiego w budowie drogi wynosi 76.320,00 złotych. Dziękujemy Panu Piotrowi ,sąsiadowi inwestycji , za fotorelację. Mamy nadzieję, że droga zostanie solidne wykonana i będzie służyła mieszkańcom na długie lata. Szkoda tylko, że nie będzie jednolitej nawierzchni asfaltowej na całej długości ( jakieś 20-30 metrów ze względu na nieuregulowany stan prawny będzie nadal gruntowe )przy połączeniu z drogą powiatową pomiędzy miejscowościami Witowo - Powałkowice .

Po zakończeniu inwestycji uzupełnimy fotorelację prezentując aktualne zdjęcia .
prev next

20 LECIE DUSZPASTERSTWA
Ks.Andrzeja Aniszczyka PROBOSZCZA w PARAFII WITOWO.


Z okazji Jubileuszu 20 lecia pełnienia posługi duszpasterskiej ks.Andrzeja Aniszczyka, jako Proboszcza Parafii Witowo, składamy Księdzu gratulacje i wyrazy szacunku.
Dziękujemy Księdzu za opiekę, za troskę, za pouczające homilie, za wszelkie dobro dla wspólnoty parafialnej Parafii Witowo na kujawskiej ziemi.
Na dalsze i jak najdłuższe lata posługi w naszej parafii, życzymy Księdzu Proboszczowi zdrowia, wytrwałości, wielu łask Bożych, oraz nieustającej opieki Matki Najświętszej i patrona naszej parafii św.Andrzeja Apostoła.
---------------
Mszę Świętą dziękczynną w intencji parafian, ks.Proboszcz Andrzej Aniszczyk odprawił w niedzielę 19 września o godz.12.00 . Na jej zakończenie delegacje parafian złożyły ks.Proboszczowi podziękowania za 20 letnią posługę duszpasterską, z serdecznymi  życzeniami na dalsze lata  pracy duszpasterskiej. Uwieńczeniem jubileuszu był tort od Wójta Gminy Bytoń Artura Rucińskiego, którym ks.Proboszcz podzielił się z obecnymi na mszy św.parafianami i gośćmi, na spotkaniu w świetlicy i remizie OSP w Witowie.

prev next


 STOLICA GMINY BYTOŃ 2021  Gmina Bytoń to gmina wiejska położona na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu radziejowskiego. Powierzchnia gminy wynosi ok. 73 km², stanowi to 12,1% powierzchni powiatu. Użytki rolne zajmują około 87,3% powierzchni gminy, grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 3,4%, grunty pod wodami 3,1%, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,3%, a grunty rolnie stanowiące nieużytki 2,8%.
W skład Gminy wchodzi 17 sołectw: Borowo, Budzisław, Bytoń, Czarnocice, Dąbrówka, Litychowo, Ludwikowo, Morzyce, Nasiłowo, Niegibalice, Nowy Dwór, Pścinno, Pścininek,Stróżewo, Świesz, Wandynowo, Witowo.

Gmina Bytoń ma 3 411 mieszkańców,
czyli zamieszkuje ją 8,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,1% powierzchni powiatu radziejowskiego. Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Bytoń.
Urzędem Gminy Bytoń kierują:
Artur Ruciński - Wójt Gminy,
- Paweł Betkier -Sekretarz Gminy,
- Małgorzata Topolska -Skarbnik Gminy,

W Gminie Bytoń  50,4% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 11,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat .

9,3% ludności Gminy Bytoń posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców gminy Bytoń, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 28,1% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W gminie Bytoń  65,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 34,3% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Bytoń wynosiło w 2020 roku 14,9% (19,2% wśród kobiet i 11,3% wśród mężczyzn). W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Bytoń wynosiło 3 906,53 PLN , co odpowiada 75.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bytoń 169 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 55 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -114.

W gminie Bytoń 53,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bytoń pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) , 10,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

Na terenie gminy Bytoń, w południowo-wschodniej części zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie. Teren gminy odznacza się dużą atrakcyjnością turystyczną wynikającą z pobliskiego położenia jezior: Głuszyńskie, Świesz, Bytońskie oraz kanału Głuszyńskiego.
Podstawową funkcją gminy jest produkcja rolna, stąd obszar gminy Bytoń przedstawia typowy krajobraz przyrodniczo-kulturowy, w którym zdecydowanie dominują związane z rolniczym wykorzystaniem przestrzeni przyrodniczej.

Więcej o Gminie Bytoń  zobacz  :
Raport o stanie Gminy Bytoń -http://bip.ugbyton.pl/att/?id=785fbce67da87063419d...

- http://ugbyton.pl

- http://www.ugbyton.samorzady.pl
https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Byton#podstaw...ŻNIWA 2021 W WITOWIE ROZPOCZĘTE Kosimy, żniwa 2021 w Witowie i okolicznych miejscowościach na Kujawach rozpoczęte, Zdaniem rolników po ostatnich ulewach zboża już doschły.  Miejscowi "nadzorcy"...bociany i zające, sprawdzają czy ziarno nie zostało na polu pod słomą. Jest dobrosąsiedzka współpraca. Każdy kłos na wagę złota.

Naszym rolnikom życzymy;dobrej pogody oraz bezpiecznych i udanych zbiorów.
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU SZKOŁY ZAKOŃCZONA.WITOWO Z LOTU PTAKA  LIPIEC 2021Uroki Witowa na Kujawach i okolic w ten lipcowy dzień 2021 roku, możemy dziś podziwiać, dzięki uprzejmości aktora zdjęć, Pana Mieszko Maciejewskiego prowadzącego profil Esencja Kujaw
Więcej zdjęć autora na https://www.instagram.com/esencja.kujaw/
Dziękujemy.
Zapraszamy bądż z nami.


UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 2021.NA MAJÓWCE 2021.Słoneczna, majowa pogoda pozwala dzikim zwierzętom i ptakom zaprezentować się po tegorocznej mrożnej zimie w całej okazałości. Możemy zobaczyć i poznać kto na tej pięknej Kujawskiej Ziemi wraz z nami wiedzie żywot ziemski.
Czyste środowisko, rozległe tereny rolne o zróżnicowanym ukształtowaniu przestrzeni, dużo lasów, łąk, rozlewisk oraz zbiorników wodnych pozwala żyć coraz większym rodzinom saren, lisów, zajęcy oraz najróżniejszym gatunkom ptaków tych maleńkich oraz tych ,których nie sposób nie zauważyć na naszych polach- jak bociany czy żurawie. 


TU JEST NASZE GNIAZDO RODZINNE - NASZ DOM


Wróciliśmy na Kujawy do gościnnego Witowa. Znów jesteśmy z Wami.

Tylko smutno nam, że nie zastaliśmy naszych Zacnych Gospodarzy, gdyż odeszli razem na wieczny odpoczynek. ZA WCZEŚNIE !. To dzięki ich uprzejmości, przy ich domu - JEST NASZ DOM. Tu urodziło i wychowało się wiele bocianich pokoleń. Nasi i ich bliscy żyli zawsze w zgodzie - JAK JEDNA RODZINA.
Liczymy na gościnności i opiekę młodych gospodarzy.
Niech nasze, historyczne już.. DOBRE SĄSIEDZTWO, nadal trwa.
Niech nasza bociania obecność, przynosi WAM radość i szczęście.

Pozdrawiamy WAS mili Witowiacy. Kle-kle, Kle...


ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2021WIOSENNE WIEŚCI GMINNE 2021
NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ
NA  KUJAWACH NASTAŁA PRAWDZIWA ZIMA 2021


W Witowie na Kujawach nastała prawdziwa zima 2021.
Szczypie mróz a pola i nasze domostwa pokryte białą kołderką. Przez ostatnie lata nie było prawdziwej śnieżnej i tak morożnej zimy, stąd śnieg daje wiele radości dzieciom i miłośnikom aktywnego spędzania wolnego czasu na dworze . Wczorajszy i dzisiejszy 16 stycznia 2021 roku śnieg – jak twierdzą meteorolodzy – ma szansę poleżeć dłużej. Będzie go nawet przybywać a temperatura spadnie poniżej -14 stopni . Śnieżna zima podkreśla także urok i filigranowość naszego Witowa. Jeżeli ktoś ma ochotę na narty- pagórki kemowe w Witowie czekają. Jeśli nie masz nart czy saneczek- zawsze możesz wyjść na spacer. Pod śniegową kołderką pięknie wyglądają nasze Witowskie pagórki kemowe oraz dolina Kanału Głuszyńskiego. Ciesząc się z zimowego uroku pamiętajmy o zwierzętach -zima to trudny dla nich okres! Uroki naszego Witowa zobaczcie Państwo sami…
ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROKPODATKI I OPŁATY NA 2021 W GMINIE BYTOŃ UCHWALONEGRUDNIOWY ZACHÓD SŁOŃCA

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ZADUSZKI 2020Dzień WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Dzień ZMARŁYCH
- wspomnienia z minionego 10-lecia


Wszyscy co ujrzeli to słońce"co wszystkim nam świeci" tak naprawdę całe życie "zdążają do Domu Ojca"
Tę oczywistą prawdę uświadamiamy sobie bardziej w tych jesiennych dniach ,kiedy "wszystkie drogi prowadzą" na rodzinne cmentarze.
Z różańcowymi zdrowaśkami pódżmy na  nasze cmentarze dołączając do nich "wieczny odpoczynek " za tych już odeszli do Domu Ojca.

1 listopada- Uroczystość Wszystkich Świętych, przypomina nam wiernym o powołaniu do świętości, bo wszyscy jesteśmy zaproszeni do Domu Ojca.
2 listopada -Dzień Zaduszny, jest świętem nadziei dla tych co chcą być świętymi, z ufnością w Boże Miłosierdzie polecają się naszym modlitwom,na te modlitwy oczkują,i...mają do nich prawo.Niech nie czekają daremnie,
Ich zbawienie jest w naszych modlitwach

"Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie"[...]"A na moim cmentarzu rosną klony

i pełno liści już teraz na grobach
właśnie taki od tych liści wesoły
bardzo mi się mój cmentarz podoba.

Miedzy groby gdy wejdę do swoich
jakbym w domu i lat też ubywa
znów spotykam znajomych mi ludzi
oni żyją, czy ja już nieżywa?

Bo tu sąsiad, tam babcia, tam dziecko
które jeszcze niedawno biegało
idę patrzę na prawo, na lewo
pełno ludzi, a grobów tak mało

Ja ich wskrzeszam moim wspomnieniem
i do życia ich budzę od nowa
cóż że tylko przeszłości są cieniem
 pamięć po nich została i słowa
 na kamieniach wyryte i krzyże
 aby Boży Syn w dniu zmartwychwstania
mógł być przy nich w ten czas jak najbliżej"[...]
DOŻYNKI PARAFIALNE  - WSPOMNIENIA MINIONEGO 10-LECIA


Szanując tradycje i zwyczaje wsi kujawskiej po żniwach cieszymy się Czasem Dożynkowym. Dożynkowe dziękczynienie czynimy każdego roku w ostatnią niedzielę sierpnia . Przynosimy do naszej świątyni parafialnej w Witowie to co urodziła ziemia, co zebraliśmy z naszych pól: chleby, zboże, owoce warzywa – dary ziemi i w podzięce za plony Bogu modły dziś wznosimy”. Tak wyrażamy naszą radość i nasze dziękczynienie. Świadomi, że „od małej myszki, aż do cesarza wszyscy żyją z gospodarza” szerokim gestem gościnności dzielimy ten bochen chleba pamiętając, że „w nim spracowana ręka rolnika ze szczodrą ręką Boga się spotyka”. Po mszy św. dożynkowy korowód przy muzyce i śpiewie zespołów przechodzi na parking przykościelny, gdzie dożynkowa radość trwa do zachodu słońca. Tak było w minionych latach i miejmy nadzieję, że tak będzie w następnych, kiedy przeminie trudny czas tegorocznej Pandemii...OŚWIADCZENIE PROBOSZCZA PARAFII WITOWO


Z pewnością dotarły informacje część prawdziwe, część plotki o sytuacji pandemicznej w powiecie Radziejowskim, a co za tym idzie i w Witowie, Gmina Bytoń. Osoba zakażona była na mszy św. w kościele parafialnym Witowie 06 sierpnia 2020 roku, z która miał mieć kontakt Proboszcz Parafii Witowo. Wobec powyższego zastosowano wobec proboszcza kwarantannę.

By to potwierdzić lub wykluczyć , ks. Proboszcz poddał się badaniu. Po uzyskaniu Ujemnego – korzystnego wyniku, odwołano kwarantannę i wszystko wróciło do stanu normalnego.
Kwarantanna trwała od minionej niedzieli g. 16.00 do minionego piątku do g. 8.00.

W tej sytuacji ks. Proboszcz Andrzej Aniszczyk uznał ,że należy podać do publicznej wiadomości Oświadczenie i Wynik badania ,które zostały umieszczone na stronie parafialnej; www.parafia.witowo.pl

Niech wszyscy czytają i pojmą, że wielu opowiadało plotki i wiadomości nieprawdziwe .
Akcja ŻNIWA 2020 w WTOWIE rozpoczęta.


Akcja ŻNIWA 2020 w WITOWIE rozpoczęta.
Nadzór z wysokości sprawują, urodzone w tym roku młode bociany. Pogoda ZMIENNĄ JEST ,stąd każdy chwila -w trosce o suchy złoty kłos- na wagę złota.

NASZYM KUJAWSKIM ROLNIKOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH I UDANYCH ŻNIW 2020.

prev next


NASZE GOSPODYNIE AKTYWNIE DZIAŁAJĄ


"Urodziny Papieża w moim domu."- pod tym hasłem Urząd Marszałkowski  Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęcał mieszkańców Kujaw do udziału w konkursie związanym z obchodami 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II - patrona województwa kujawsko-pomorskiego. Dla przypomnienia tej szczególnej atmosfery z tamtych lat, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu (6 i 7 czerwca 1991 roku do Włocławka, 7 czerwca 1999 roku do Bydgoszczy i Torunia) mieszkańcy województwa udekorowali flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami okna budynków, domy, podwórka, ogrody,osiedla i ulice. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich- Witowo podjęły decyzję o udziale w tym konkursie.
Efekt wspólnej pracy wygląda następująco - zobacz więcej


INICJATYWA WSPARCIA SŁUŻBY ZDROWIA
w walce z koronawirusem.
Jesteśmy RAZEM z Wami już 10 LAT.


Dziś wspominamy Święta Wielkanocne, w naszej Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Witowie( www.parafia.witowo.pl), stąd prezentujemy dla Was dwa FOTOKOLAŻE z minionych 10 lat.

Bądźcie z nami online!ŚWIĘTA WIELKANOCNE 2020 

KORONAWIRUS !


Jesteśmy RAZEM z Wami już 10 LAT.


  Ziemia kujawska równinna, kolebka rodu Piasta,
         żyzna, bogata, nizinna, jak piękne twe wsie ... i miasta.
         Uśmiechem ludzie witają dzień i słońce, pracowici, syci, gospodarni
         i tak bym cię chwalił bez końca Ziemio Kujawska"  

Wspaniałe Witowianki, Witowiacy i Goście!
Witowo.PL jest z Wami już 10 lat.Nasze informacje,fotorelacje,są o Was i dla Was.

W okresie minionych 10 lat na naszym portalu gościło ponad 1.9 mln internautów, co potwierdzają przedstawione statystyki. Wielu z nich to  nasi ziomkowie przebywający na obczyźnie, dla których nasze relacje z Witowa i okolic przynoszą wiele radości.

Od dziś,cyklicznie,co miesiąc wspominać będziemy ...tamte lata co minęły.
Bądźcie z nami online!
PORTAL WITOWO.PL W LATACH 2010 - 2016


PORTAL PARAFIA.WITOWO.PL W LATACH 2010-2016GOŚCIE NASZEGO PORTALU W STATYSTYCEJAK ZMIENIŁO SIĘ WITOWO W OKRESIE 10 LAT?


CO ZAPAMIĘTALIŚMY Z MINIONYCH LAT ?


FOTOKOLAŻE Z 2019
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2020 R UCHWALONE PRZEZ RADĘ GMINY BYTOŃ


[] PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2020 R

[] PODATEK LEŚNY, ROLNY W 2020 R

[] OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE I POJEMNIKI W 2020R

[] PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI 2020R

[] OPŁATA TARGOWA


REMIZA OSP ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - JAK NOWARozbudowa i modernizacja oraz doposażenie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie poprzez realizację zadania gminnego pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Witowo poprzez zmianę konstrukcji dachu i dobudowę kotłowni"- dobiegła końca .

Zadanie, którego koszt oszacowano na ponad 200.000 złotych realizowane było w dwóch etapach.

Pierwszy etap zadania obejmował m.innymi: wykonanie robót ziemnych, ław i fundamentów, izolacji ławy fundamentowej, fundamentów, izolacji ścian fundamentowych, podłoża i posadzki, ściany i wieńca, konstrukcji dachu, pokrycia dachu, prac z zakresu stolarki okiennej i drzwiowe.

W ramach drugiego etapu: ocieplono budynek i wykonano jego elewację, Położone zostały tynki i okładziny, zamontowano sufit podwieszany oraz zainstalowano centralne ogrzewanie. Zakupiono także wyposażenie dla  świetlicy tj. stoły i krzesła.

Realizacja drugiego etapu inwestycji oznacza jej zakończenie.

Druhom OSP w Witowie jako gospodarzom obiektu oraz naszym paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które mogą teraz w przyzwoitych warunkach organizować  szkolenia oraz pokazy kulinarne, życzymy udanych imprez kulturalno-rekreacyjnych dla społeczność lokalnej.W PRZEDEDNIU WYBORÓW 2019 MOJA DROGA ASFALTOWA...W przededniu jesiennych Wyborów do Sejmu i Senatu 2019...na odcinku drogi powiatowej nr 2825C Witowo - Powałkowice...od drogi wojewódzkiej nr 267 do Cmentarza Parafialnego  Witowie, w ramach zadania "Remont drogi powiatowej 2825C Witowo - Witowo Cmentarz" finansowanego z budżetu Powiatu Radziejowskiego przy wsparciu Gminy Bytoń...na szybko...położony został nowy dywanik asfaltowy...ale!. Czy robota jest OK ...i będzie bezpieczniej zobaczymy ... stan na dziś - widać na zdjęciach. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku, miał być zbudowany również chodnik i ścieżka rowerowa. Tak to konieczne...aby bezpiecznie... dzieci mogły chodzić lub jeżdzić rowerami do szkoły a mieszkańcy okolic na zakupy...aby kondukt pogrzebowy bezpiecznie przechodził od kościoła na cmentarz. Dlaczego tego nie zrobiono przed położeniem na tej drodze nowej warstwy asfaltu ?. Prawdopodobnie...PGW Wody Polskie...odpowiedzialne za Kanał Głuszyński...który przecina ta droga..."olały"...inicjatorów i inwestora modernizacji drogi. Niewielki pomost na linii chodnika i ścieżki rowerowej...jak to zrobiono w innych miejscach...rozwiązałby problem. Niestety...na zdjęciach widać...jak jest bezpiecznie na drodze przy kanale...jak solidne i wysokie są barierki...zwłaszcza po podniesieniu nawierzchni drogi... gdzie pieszy może uciekać- zwłaszcza po zmroku, jak mijają się dwa samochody...

Zobaczymy jak...drogowcy, którzy dziś położyli na tym odcinku drogi nowy asfaltowy dywanik...dokończą  swoje dzieło....jakie będzie pobocze... jak oznakują drogę dla pieszych...itd.?

KIEROWCOM ŻYCZYMY  BEZPIECZNEJ  JAZDY  A PIESZYM BEZPIECZNYCH SPACERÓW  NA  CMENTARZ.
JESIENNE PRACE POLOWE NA KUJAWSKIEJ ZIEMI


Połowa pażdziernika...to czas na przygotowanie roli, zasiewy ozime oraz zbiory kukurydzy, ziemniaków, buraków. W Witowie na Ziemi Kujawskiej...praca wre.

Prace polowe w październiku, mają również na celu odpowiednie przygotowanie upraw do nadchodzącej zimy. Nasi rolnicy zgodnie twierdzą, że jesień i wiosna to pory roku, które są najbardziej pracochłonne. Jesień na wsi ...to również niepowtarzalne kolory..uroki przyrody...przed zimowym snem. Naszym witowskiem rolnikom życzymy...bezpiecznej pracy i udanych zbiorów i jesiennych zasiewów.DOŻYNKI PARAFIALNE 2019Nasze dziękczynienie wyrażamy wobec Boga na niebie i ludzi na ziemi. Dziękczynieniem jest Eucharystia rozpoczynająca Dożynkowe Święto. Przyniesione plony ziemi poświęcone i pobłogosławione modlitwą kapłana, złożone przed ołtarzem w świątyni, są symbolem rolniczego trudu i znakiem Bożej Opatrzności. Podzielenie się nimi świadczy o naszej życzliwości i gościnności wobec bliźnich. Tak też czyniliśmy w Witowie w radosne dożynkowe dziękczynienie w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. Dzieląc się dożynkowymi darami, życzyliśmy sobie, by nikomu nie zabrakło chleba, a kosztując wiejskich przysmaków cieszyliśmy się i bawiliśmy do wieczora. Chrześcijańskim „ Bóg zapłać” dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie naszego „rolniczego święta”.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA REMIZY OSP W WITOWIE  Budynek w którym mieści się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie wybudowany został w 1981 roku, a rozbudowano go w końcu lat 90 XX wieku. Budynek zlokalizowany jest w centrum Witowa na siedmio arowej działce, którą zakupiono  w 1950 roku. Wówczas własnym staraniem i kosztem druhów strażaków wybudowany został garaż na sprzęt strażacki z biurem.
  W obecnym budynku, którego powierzchnia to niespełna 340 m2 znajduje się świetlica , garaż na bojowy wóz strażacki Mercedes 1124. /notabene pozyskany w tym roku/ oraz zaplecze socjalne. Tak ważny budynek użyteczności społecznej nie był od lat 90 tych remontowany ani modernizowany. Świetlica w to miejsce zebrań społeczności wiejskiej, oraz miejsce okolicznościowych imprez i spotkań druhów strażaków a ostatnio także naszych pań po reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich w Witowie.
Remont w tym wymiana dachu i doposażenie remizy OSP w Witowie, która spełnia również funkcje świetlicy wiejskiej, to realizacja przez władze Gminy Bytoń zadania inwestycyjnego zapisanego pod poz.6 w Planie odnowy miejscowości Witowo na lata 2011-2020 ,a którego koszt szacowano na 250.000 złotych, przy finansowaniu z środków budżetu Gminy w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/ LEADER PROW/. Realizacja  zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Witowo poprzez zmianę konstrukcji dachu i dobudowę kotłowni"- finansowana i realizowana była w dwóch etapach.
NASTAŁ CZAS ŻNIW 2019Dziś 20 lipca 2019 na polach w Witowie i okolicznych miejscowościach naszej kujawskiej krainy, rozbrzmiewał rytm pracujących kombajnów zbożowych . Najróżniejsze maki i kolory, a na nich młodzi i starsi kombajniści, skoncentrowani i precyzyjni, aby kosić pszenicę, jęczmień ,pszenżyto...dokładnie...na właściwej wysokości. Pogoda dziś dopisała, stąd wszyscy chcą zebrać zboże z jak największego areału. Jedni koszą u siebie a inni pomagają zebrać tegoroczne plony sąsiadom lub znajomym.
NASZYM ROLNIKOM ŻYCZYMY BEZPIECZNEJ PRACY I UDANYCH ZBIORÓW

UROKI ZACHODU SŁOŃCAZachody słońca, które można obserwować tego roku w Witowie stanowią niezwykły urok dla oczu odwiedzających... niekiedy zapierają dech w piersiach. Najlepsze widoki zachodu słońca i panoramę okolic oglądać na jednym z pagórków kemowych na Witowskich Górach .

W astronomii przez zachód Słońca rozumie się moment, w którym górna część tarczy słonecznej przekracza horyzont. W związku z tym, że średnia wielkość promienia tarczy słonecznej wynosi 16′, a refrakcja atmosferyczna przy odległości zenitalnej równej 90° wynosi ok. 35′, środek tarczy słonecznej w momencie zachodu Słońca znajduje się w rzeczywistości 51′ poniżej horyzontu. Czas przejścia, wyrażony w czasie lokalnym, zależy od pory roku i szerokości geograficznej.

Uwielbiam fotografować  zachody słońca,  każdy zapisany obraz ma swój urok.
W GMINIE BYTOŃ SUSZA ROLNICZA 2019Kujawy, region Polski, który od wieków słynie z rolnictwa i żyznych gleb, mają w tym roku duży problem - klęskę suszy. Generalnie opady są tutaj zdecydowanie skromniejsze niż w innych regionach Polski. Powodem położenie geograficzne. To tzw. cień opadowy Polski. Widać nieraz na radarach meteorologicznych, jak one zanikają.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdził w 2019 roku suszę rolniczą  łącznie w 1333 gminach(53,8% czyli ponad połowie wszystkich gmin w Polsce) na obszarze 14 województw  i obejmuje  ona ponad 30% gruntów ornych. W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim klęska suszy występuje w gminach; Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka. W najgorszej sytuacji są uprawy jare- rzepak i rzepik,  krzewy owocowe , zboża ozime, kukurydza na ziarno i tej na kiszonkę, rośliny strączkowe,plantacje truskawek, buraka cukrowego,ziemniaka. W gminie Bytoń trwa składanie wniosków o szacowanie strat.

Rolnicy na Kujawach już przygotowują się do żniw i z niepokojem spoglądają w niebo. Susza sprawiła, że w wielu miejscach plony będą znacznie niższe, niż zakładano. Z bliska dokładnie widać, jak duże są straty. To setki kilogramów, a nawet tony zboża mniej. Straty widać także po wielkości ziaren.W PODZIĘKOWANIU ZA STRAŻACKI TRUD


Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim druhom i ich rodzinom składamy życzenia wszelkiej pomyślności. Druhom życzymy dobrego zdrowia, bezpiecznej służby, skutecznych interwencji i szczęśliwego zakończenia każdej akcji. Niech święty Florian ma zawsze Was w swojej opiece.  


WIELKANOC 2019


WIOSNA 2019 ZAWITAŁA NA KUJAWACHŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET


Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom..
Życzymy abyście odnalazły: w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Wam osobach siłę i piękno  stworzenia, w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, a w sobie miłość...


WYPRAWA MIESZKAŃCÓW WITOWA I OKOLIC DO ZIEMI ŚWIĘTEJPARAFIA WITOWO W LICZBACH

PODATKI I OPŁATY 2019 W GMINIE BYTOŃ
INFORMACJE OGÓLNE


POŁOŻENIE

Witowo-wieś rolnicza, położona jest w Polsce centralnej(zobacz na mapie), w  województwie kujawsko-pomorskim, [Obszar historycznej Ziemi Kujawskiej(Kujawy Wschodnie), stanowiącej kolebkę polskiej państwowości] w  powiecie radziejowskim gminie Bytoń .Od strony północnej Witowo graniczy z miejscowościami ; Pścinno, PścininekPłowce, od południowej z miejscowością Wandynowo, od zachodniej z miejscowością Faliszewo, a od strony wschodniej z miejscowościami Samszyce, Powałkowice (Gmina Osięciny). Przez wieś przebiega droga  wojewódzka  nr. 267  łącząca Inowrocław i Włocławek (poprzez  gminy Bytoń i Osięciny.) oraz droga powiatowa łącząca Witowo  z historycznną miejscowością Płowce, położoną przy drodze krajowej nr. 62 .


ŚRODOWISKO

Środowisko przyrodnicze na obszarze Witowa w Gminie Bytoń, powiat Radziejowski jest zróżnicowane, co wynika z faktu, że rzeźba terenu została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego. Występują tu w większości tereny równinne,użytkowane jako pola uprawne ,jak i lekko faliste obszary polodowcowe moreny dennej. Obszary faliste rozmieszczone są południkowo, dolina Kanału Głuszyńskiego z przyległymi pastwiskami oraz pagórki kemowe zwane Góry Witowskie (najwyższy punkt to 116,6m n.p.m. )rozciągające się na południe po wieś Wandynowo.KLIMAT

Klimat na obszarze Witowa na Kujawach,jest typowym dla centralnej Polski - ma wyraźnie zaznaczone cechy przejściowe pomiędzy oddziaływaniem wpływów oceanicznych z zachodu i kontynentalnych ze wschodu. Witowo położone jest w rejonie zagrożonym deficytem wody,gdyż charakteryzuje się najmniejszymi w Polsce rocznymi opadami atmosferycznymi (około 500 mm). Suma opadów od kwietnia do sierpnia wynosi tu mniej niż 250 mm. Wiatry w tym rejonie mają przeważnie kierunek z sektora zachodniego i południowo – zachodniego. Średnia roczna temperatura wynosi 7,8 0C, natomiast średnia roczna temperatura dla miesięcy najcieplejszych i najzimniejszych wynosi odpowiednio 18,2 stopnia C dla lipca i 2,7 stopnia C dla lutego.

ROLNICTWO I GOSPODARKA

Podstawowym żródłem utrzymania mieszkańców sołectwa Witowo jest działalność rolnicza, ponadto drobne usługi i handel.
Średnio statystyczne gospodarstwo rolne to obszar powyżej 18,0 ha gruntów ornych. Na obszarze Witowa dominują gleby z utworami gliniastymi klasy od RII - RIV. Są to gleby płowe i brunatne. Do podstawowych upraw należą ; uprawa rzepaku, pszenicy, jęczmienia, buraka cukrowego, ziemniaków oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.
Młodzi rolnicy dostosowując się do zapotrzebowania rynku oraz mając na względzie większą opłacalność uprawiają; kukurydzę, cebulę, majeranek, buraczki ćwikłowe, kminek oraz rośliny lecznicze.Większość gospodarstw posiada nowoczesny sprzęt oraz maszyny rolnicze do uprawy pól i zbioru płodów rolnych.Zagrody i zabudowania gospodarskie zadbane, sukcesywnie unowocześniane m.innymi z dotacji unijnych.


KULTURA I SPORT

Życie kulturalne mieszkańców Witowa,od najdawniejszych lat skupione jest wokół takich palcówek jak; Szkoła Podstawowa w Witowie a obecnie Publiczne Gimnazjum w Witowie, które jawiły się jako placówki nie tylko edukacyjne, ale jako placówki podejmujące szereg inicjatyw ożywiających życie kulturalne i sportowe mieszkańców wsi, Gminnej Bilioteki Publicznej w Bytoniu Filia w Witowie ,Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie oraz miejscowej Parafi Rzymsko-Katolickiej.

Wiosną 2002 roku oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum w Witowie .W sezonie 2004/2005 drużyna gimnazjalna sięga wreszcie po upragniony tytuł Mistrza Powiatu w Gimnazjadzie oraz uczestniczy w wielu turniejach na terenie powiatu zajmując miejsca od trzeciego do pierwszego. W tej drużynie grały wtedy: Karolina i Monika Bandyszewskie, Sylwia Patyk, Ilona Kicińska, Magdalena Grzegorzewska, Aleksandra Chmielewska i Sylwia Smuk. (zobacz; Witowskie Siatkarki)


SAMORZĄD

Społeczność sołectwa Witowo, zawsze aktywnie korzystała i korzysta z praw wyborczych, oraz realizuję idee samorządowe lokalnej społeczności. Mieszkańcy Witowa są tymi, którzy przechowują, utrwalają i przekazują z pokolenia na pokolenie narodowe wartości, znaki polskiej tradycji i kultury oraz samorządności. W ostatnich wyborach samorządowych jesienią 2018 roku, Sołectwo Witowo stanowiło Okręg nr 11, w Gminie Bytoń, powiatu Radziejowskiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W okręgu wyborczym nr. 11 frekwencja wyborcza mieszkańców, była najwyższą z okręgów wyborczych w Gminie Bytoń.

W wyniku wyborów samorządowych 21 pażdziernika 2018 roku na kadencję 2018- 2023 przedstawicielami naszej społeczności lokalnej wybrani zostali;
- do Rady Powiatu Radziejowskiego - jako Radny Pan Kapeliński Piotr ,

- do władz w naszej Gminie Bytoń - jako Radni Panowie:
Gościniak Marek Mirosław,
Witkowski Piotra Paweł,

oraz Pan Ruciński Artur -
Wójtem Gminy Bytoń.


Wybranym gratulujemy oraz oczekujemy realizacji programów wyborczych.

RADNI

WÓJT GMINY BYTOŃ


INNI PRZEDSTAWICIE 

Społeczność Witowa reprezentują poza Radnym Powiatu Radziejowskiego oraz Radnymi Gminy Bytoń w wyniku; wyborów, powołania, mianowania, profesji następujące osoby:

Sołtys Sołectwa Witowo - Bożena Kurant,
Proboszcz
Parafii Witowo - Andrzej Aniszczyk,
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej -
Krzysztof Mańkowski,